Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 6 сар
256,887
Халдварт бус өвчин 6 сар
1,527,544

Mэргэжлээс шалтгаалсан өвчин

2020/01/01
1 Ундны ус. Эрүүл ахуйн шаардлага, түүнд тавих хяналт MNS 0900 : 2005 
2 Чийрэгжүүлэх, бялдаржуулах үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага MNS 5538 : 2005 
3 Зонхилон тохиолдох өвчний үеийн хоол эмчилгээ  MNS 5991 : 2009 
4 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин. 1дүгээр хэсэг: Мэргэжлээс шалтгаалсан багтраа өвчний оношилгоо, эмчилгээ MNS 6336-1:2012 
5 Этилийн спиртийн гар халдваргүйжүүлэгч гель. Ерөнхий шаардлага MNS 6159 : 2010 
6  Повидон иодын (ПВП-иод) 7,5 хувийн шингэн саван. Ерөнхий шаардлага MNS 6161 : 2010 
7 Бензалкониумхлоридын 0,1 %; 1,0 %; 4,0 %-ийн уусмал. Ерөнхий шаардлага MNS 6158 : 2010 
8 Септидин 1 %, 10 %-ийн уусмал.Ерөнхий шаардлага MNS 6150 : 2010 
9  Ариутгал халдваргүйтгэл
10 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин. 3дугаар хэсэг: Уушги тоосжих өвчний оношилгоо, эмчилгээ MNS 6336-3:2012 
11 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин. 2дугаар хэсэг: Тоосжилтын шалтгаант гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл өвчний оношилгоо, эмчилгээ MNS 6336-2:2012  
12 Хөгшрөлийн яс сийрэгжилтийн оношлогоо, эмчилгээ MNS 5992 : 2009 
13 Ахуйн шавьж, мэрэгч, устгах халдваргүйжүүлэлт. 3-рхэсэг: Үйлчилгээ MNS 5161-3 : 2002 
14 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин. 4дүгээр хэсэг: Силикоз өвчний оношилгоо, эмчилгээ MNS 6336-4:2012 
15 Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин. 5 дугаар хэсэг: Антракосиликоз өвчний оношилгоо, эмчилгээ MNS 6336-5:2012 
16 Повидон иодын (ПВП-иод) 0,7 %-ийн ам зайлах уусмал Ерөнхий шаардлага MNS 6162 : 2010
17 Поливинилийн спирт – иодын 0,5%; 1,0%-ийн уусмал. Ерөнхий шаардлага  MNS 6163 : 2010
18 “Эдитта-17” ариутгагч шингэн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6603-1:2016 
19 “Эдитта-19” ариутгагч шингэн. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6603-2:2016
20 Томуугийн эсрэг өвөрмөц иммуноглобулин. Техникийн шаардлага MNS 5977:2009 
25 Ургамлын түүхий эд. Таримал “Гэрийн заруул(Артишок)” -ын навч. Техникийн шаардлага MNS 6502 : 2015