Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

Халдварт өвчин судлал

2020/01/01
1 Сүрьеэгийн тандалт, оношилгоо, эмчилгээ,  MNS5348:2016 
2 Хемофилус инфлуенз В хэв шинжээр үүсэх халдварт өвчний тархвар судлалын тандалт  MNS 5348-15 : 2003 
3 Пастереллёз өвчний оношлогоо, эмчилгээ, тандалт MNS 5348-21 : 2010 
4 Хорт сийвэнтэх өвчний тархвар судлалын тандалт  MNS 5348-34 : 2003 
5 Боом өвчний оношлогоо, эмчилгээ, тандалт  MNS 5348-40 : 2010 
6 Тарваган тахал өвчний оношлогоо, эмчилгээ, тандалт MNS 5348-41 : 2010 
7 Галзуу өвчний лабораторийн оношлогоо, эмчилгээ, тандалт  MNS 5348-42 : 2010 
8 Хачигт энцефалит өвчний лабораторийн оношлогоо, эмчилгээ, тандалт  MNS 5348-44 : 2010 
9 Хачигт боррелиоз өвчний оношлогоо, эмчилгээ, тандалт MNS 5348-45 : 2010 
10  Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Зөөлөн яр өвчний тархвар судлалын тандалт  MNS 5348-55 : 2003 
11 Эмнэлэгтэй холбоотой халдварт өвчний тархвар
судлалын тандалт 
 MNS 5348-56 : 2003 
12 Нянгийн тэсвэржилтийн тандалт  MNS 5348-57 : 2003 
13 Хийт үхжил өвчний тархвар судлалын тандалт  MNS 5348-58 : 2003  
14 Амьсгалын замаар дамжих халдвартөвчний тандалт, сэргийлэлт,оношилгоо, эмчилгээ, хяналт
MNS 5349:2016 
15 Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи – Хемофилус инфлуенз нянгийн В хэв шинжээр үүсэх халдварын оношлогоо, эмчилгээ MNS 5349-15 : 2003 
16 Эрүүлийг хамгаалах технологи. Хүний бруцеллёз өвчний оношилгоо, эмчилгээ, тандалтын техникийн шаардлага  MNS 5349-39 : 2014 
17 Эмнэлэгтэй холбоотой халдвар өвчний оношлогоо,  эмчилгээ  MNS 5349-56 : 2003 
18 Хийт үхшил өвчний оношлогоо, эмчилгээ  MNS 5349-57 : 2003 
19 Вирүст хепатит өвчний тандалт,сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээ,хяналт  МNS 5456:2016 
20 Шээс дамжуулах замын халдварын оношилгоо, эмчилгээ MNS 6327:2012 
21 Гэдэсний халдварт өвчнийтандалт, сэргийлэлт, оношилгоо,эмчилгээ, хяналт  MNS 6624:2016 
22 Бэлгийн замаар дамжинхалдварлах өвчний тандалт,сэргийлэлт, оношилгоо,эмчилгээ, хяналт
МNS 6625:2016
23 Дархлаажуулалт бүхий халдвар төвчний тандалт, сэргийлэлт, оношилгоо,эмчилгээ, хяналт MNS 6626:2016 
24 Шимэгчээр халдварлахөвчний тандалт,сэргийлэлт, оношилгоо,эмчилгээ, хяналт МNS 6627:2016
25 Шинэ болон дахин сэргэж байгаахалдварт өвчний тандалт, сэргийлэлт,оношилгоо, эмчилгээ, хяналт  MNS 6628:2016
26 Халдваргүйжүүлэлтийн явуулын байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага  MNS 6407 : 2013
27 Халдваргүйжүүлэлтийн суурин байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага  MNS 6408 : 2013
28 Эмнэлгийн зориулалттай нэг удаагийн хог хаягдлын хайрцаг. Техникийн ерөнхий шаардлага  MNS 5525 : 2005 
29  Байгалийн голомтот халдварт өвчний оношлогоо, шинжилгээ, судалгаанд хэрэглэх биобэлдмэл, багаж хэрэгслэлийг ариутгах техникийн шаардлага.  MNS 5765 : 2007 
30 Байгалийн голомтот халдварт өвчний халдвартай ба сэжигтэй материалыг халдваргүйтгэх техникийн шаардлага.  MNS 5766 : 2007 
31  Халдваргүйжүүлэлтийн явуулын байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага MNS 6407 : 2013 
32  Халдваргүйжүүлэлтийн суурин байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага  MNS 6408 : 2013 
33 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 1-р хэсэг. Малгай. Техникийншаардлага
 MNS 6623-1:2016  
34 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 2-р хэсэг. Амны хаалт. Техникийн шаардлага   MNS 6623-2:2016 
35 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 3-р хэсэг. Халаад. Техникийн шаардлага  MNS 6623-3:2016 
36 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 4-р хэсэг. Гутлын өмсгөл. Техникийн шаардлага  MNS 6623-4:2016 
37 ЭМтехнологийн цуврал био бүтээгдэхүүн. Халдваргүйтгэлийн био бэлдмэл“Тамир-Эм”. Техникийн шаардлага MNS 6445 :2014  
38 Эмнэлгээс шалтгаалах халдвар. Ариутгасан
материалын чанарыг шалгах нян судлалын шинжилгээний арга 
MNS 5483 : 2013 
39 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Шарил чандарлах үйлчилгээний байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага /2015 оны 22 дугаар
тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон/
MNS 5605:2006
40  Хүний бруцеллёз өвчнийг оношлох наалдуулах урвалын эсрэгтөрөгч   MNS 4570 : 1998