Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 6 сар
256,887
Халдварт бус өвчин 6 сар
1,527,544

Дүрс оношилгоо

2020/01/01
1 Улаан хоолой, ходоод, дээд гэдэсний дурангийн шинжилгээ
MNS 5747-1 : 2007 
2 Хоол боловсруулах замын салстыг будаж дурандах арга MNS 5747-2 : 2007 
3 Ходоодны салстад хелико бактери пилори нянг илрүүлэх уреазийн сорил MNS 5747-3 : 2007 
4 Бүдүүн гэдэс дурандах шинжилгээ MNS 5748 : 2007
5 Гуурсан хоолой дурандах шинжилгээ MNS 5749 : 2007 
6 Цөс, нойр булчирхайн сувгийг сэтгүүрдэх дурангийн шинжилгээ MNS 5750 : 2007 
7 Дурангийн шинжилгээ MNS 5751 : 2007 
8 Улаан хоолой, ходоодны PH метрийн шинжилгээний арга MNS 5752 : 2007 
9 Элгэнд хатгалт хийж эд авах шинжилгээ MNS 5753 : 2007 
10 Хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийн хэт авиан оношлогоо MNS 6089:2010
11 Хэвлийн хөндийн эрхтнүүдийн хэт авиан оношлогооны дүгнэлт бичих MNS 6090 : 2010
12 Төвөнхийг дурандан дэлгэцээр харах, дууны хөвчийн хэлбэлзлийг судлах үйлдэл MNS 6091:2010
13 Хамрын хөндийг дурандах MNS 6092 :2010
14 Тархины MRI шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6107 :2010 
15 Хүзүү, сээр, бүсэлхий нурууны MRI шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6108 :2010
16 Түнх, өвдөгний үений MRI шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6109 :2010 
17 Эрүүл мэндийн технологи. Яс, үе мөчний рентген зураг авах үйлдэл  MNS 6110 :2010
18 Ясны рентген шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6111 :2010 
19 Нугалмын рентген шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6113 :2010 
20 Үений рентген шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6112 :2010 
21 Хэвлийн тойм болон бөөрний ялгаруулах үйл ажиллагааны рентген зураг авах үйлдэл MNS 6115 :2010 
22 Бөөрний бүрдэл, үйл ажиллагааны рентген шинжилгээний дүгнэлт бичих MNS 6116 :2010 
23  Цөмийн оношлогоонд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6117 :2010
24 Цөмийн эмчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6118 :2010
25 Зүрхний хэт авиан шинжилгээний дүгнэлт бичих загвар MNS 6233 : 2011
26 Хэт авиан шинжилгээний хяналтанд хөхнөөс эс зүйн шинжилгээний сорьц авах ажилбар MNS 6363-3 : 2013
27 Ангиографийн оношилгоо MNS 6378 : 2013 
28 Спирограммын шинжилгээ  MNS 6101:2010 
29 Уушгины рентген зураг авах үйлдэл  MNS 6114 :2010