Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбар

2019/12/01

Төв аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын сул ажлын байрны мэдээлэл

2020.04.13

Нэгжийн нэр

Тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх материал, хугацаа

Сул ажлын байрны тоо

1

Архуст

Сувилагч

2

Аргалант

Тавигдах шаардлага

- Мэргэжлийн чиглэлээр их дээд сургууль төгссөн байх

- Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх

- Багаар ажиллах болон ачаалал даах чадвартай байх

- Ёс зүйн зөрчилгүй байх

Бүрдүүлэх материал

-Мэргэжлийн чиглэлээр төгссөн их сургуулийн диплом, үнэмлэх

-Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

-Төрийн албан хаагчийн анкет, цээж зураг

Хугацаа

Орон тоог нөхөгдөх хүртэл хугацаанд нээлттэй.

ЭМГ-ын хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Долгорсүрэн 80447022, 70272225 утсаар холбогдоно уу.

Их эмч, багийн эмч, НЭМА

3

Баян СЭМТ

Их эмч, эмийн санч, дархлаажуулалтын сувилагч

4

Баяндэлгэр

Эмийн санч

5

Баян-Өнжүүл  СЭМТ

Их эмч, сувилагч-4, лаборант

6

Баянчандмань СЭМТ

Их эмч-2, Сувилагч-2

7

Баянжаргалан

Их эмч, Эмийн санч,

8

Батсүмбэр

Сувилагч-2, НЭМА

9

Жаргалант

Сувилагч

10

Сэргэлэн

Их эмч, сувилагч

11

Дэлгэрхаан СЭМТ

Дархлаажуулалтын сувилагч

12

Мөнгөнморьт СЭМТ

Эх баригч, эмийн санч

13

Өндөрширээт СЭМТ

Эмийн санч, лаборант, сувилагч

14

Сүмбэр СЭМТ

Дархлаажуулалтын сувилагч, лаборант, эмийн санч

15

Цээл СЭМТ

Сувилагч, эмийн санч

16

Угтаалцайдам СЭМТ

Их эмч, багийн эмч, сувилагч

17

Эрдэнэ СЭМТ

Сувилагч 2, лаборант 1

18

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

АНЭ-ийн хүний нөөцийн менежер  Батгэрэл 70272294, 88845552 утсаар холбогдож мэдээлэл авна уу.

Орон тоог нөхөгдөх хүртэл хугацаанд нээлттэй.

 • • Яаралтай түргэн тусламжийн эмч
 • • Хоол зүйч эмч
 • • Ерөнхий мэргэжлийн эмч, сувилагч
 • • Бариа заслын сувилагч
 • • Хоол зүйч
 • • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер

Одоогийн байдлаар нийт 39 ажлын байр сул зарлагдсан. 2 дугаар улирлын байдлаар нийт Заамар, Баянжаргалан СЭМТ-ийн дарга нарын ажлын хүлээлцэн их эмчээр хангасан. Мөн Баян-Өнжүүл СЭМТ-д өргөтгөсөн баг ажиллаж 2 их эмч, 1 багийн эмч /НЭМА/ шинээр ажилд томилсон. Мөн Баянхангай СЭМТ-д 1 их эмч, Эрдэнэ СЭМТ-д эх баригч, эмийн санч, Мөнгөнморьт СЭМТ-д багийн эмч, Баян СЭМТ-д НЭМА, Сэргэлэн СЭМТ-д багийн эмч, Дэлгэрхаан СЭМТ-д эмийн санч нийт 12 сул ажлын байранд эмнэлгийн мэргэжилтнийг судлан томилсон. Дэлгэрхаан СЭМТ-д 2 их эмч томилохоор төлөвлөж байна.

Эрүүл мэндийн салбарт байгаа дутагдалтай орон тоо – Ажлын байраар

Ажлын байрны нэр

Дутагдалтай орон тоо

1

Их эмч

 • • Ерөнхий мэргэжлийн эмч-  13
 • • Шүдний эмч - 1
 • • Нярайн эмч- 1
 • • Мэдээгүйжүүлгийн эмч - 1
 • • Сэхээн эрчимт эмчилгээний эмч - 1
 • • Яаралтай түргэн тусламжийн эмч - 1
 • • Халдвартын эмч /түр орон тоонд/ - 1
 • • Эмгэг судлалын их эмч – 1                          

20

2

Сувилагч

30

3

Багийн эмч

15

4

Эмийн санч

7

5

Эх баригч

2

6

Лаборант

5

7

Нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан

3

8

Статистикч эмч

1

9

Хоол зүйч

1

10

Нян судлагч эмч

1

Нийт орон тоо

85

Нэгтгэсэн: Эрүүл мэндийн газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Долгорсүрэн

Ахмад настны үндэсний төв- Дотрын эмч, настны эмч, мэдрэлийн эмч, сэргээн засахын эмч, чанарын менежер, халдвар судлаач, хоол зүйч эмч, эм зүйч, сэргээн засахын сувилагч, уламжлалтын сувилагч, ерөнхий мэргэжлийн сувилагч, хөдөлмөр засалч, хөдөлгөөн засалч, өдрийн сувилагч, ахлах сувилагч