Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлэг

2019/12/01
Мэдээлэл хоосон байна!