Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагууд

2019/12/01

Булган аймгийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудын

сул ажлын байрны мэдээлэл

2020.05.25                                                                        

Дутагдалтай орон тоо

Байгууллагын нэр

Тоо

Холбоо барих утас

Тайлбар

1

Их эмч

Бугат сумын Эрүүл мэндийн төв

2

Дарга Ж.Сэргэлэн 99043533

Орхон сумын Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Д.Оюумаа 99559324

Сэлэнгэ сумын Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Ө.Бүжинлхам 99931830

-Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

Хишиг-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төв

2

Дарга Ц.Гүндсамба

96091352

-Мэс залын их эмч

-Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч

Хангал сумын Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Э.Цогзолмаа

85600258

Цоожэд Өрхийн Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Б.Долгор

99403921

Тэшиг сумын ЭМТ

1

Ц.Алтантуяа

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

6

Дарга

Д.Баттулга

99971888

-Эс судлаач их эмч

-Лабораторийн их эмч

-Өсвөр үе, нөхөн үржихүйн их эмч

-Сургалт хариуцсан их эмч

-Статистикч их эмч

Нийт

14

Сувилагч

Бугат сумын Эрүүл мэндийн төв

2

Дарга Ж.Сэргэлэн 99043533

Сэлэнгэ сумын Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Ө.Бүжинлхам 99931830

Хангал сумын Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Э.Цогзолмаа

85600258

Цоожэд Өрхийн Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Б.Долгор

99403921

Нийт

5

Багийн бага эмч

Бугат сумын Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Ж.Сэргэлэн 99043533

Лаборант

Орхон сумын Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Д.Оюумаа 99559324

Хангал сумын Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Э.Цогзолмаа

85600258

Эм найруулагч

Хишиг-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төв

1

Дарга Ц.Гүндсамба

96091352

Эх баригч бага эмч

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

1

Дарга

Д.Баттулга

99971888

Эмгэг судлалын туслах ажилтан

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг

1

Дарга

Д.Баттулга

99971888

6

БУЛГАН АЙМГИЙН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР