Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

“Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан” программ 66 000 хэрэглэгчтэй боллоо.

2024/06/27

Хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээлэл, төгсөлтийн дараах сургалт, мэргэжлийн зэрэг, мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл, шалгалтын үйл ажиллагааг цахим платформд нэгтгэсэн “Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан” программыг 2021 оноос ашиглаж байна.Бид одоо 66 000 хэрэглэгчтэй боллоо.