Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

“Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв”

2019/12/01

“Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв”-ийн сул ажлын байр

“Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв”-ийн 2020 оны 05 дугаар сарын 19-ний 615 дугаар албан бичгийн дагуу БГДЭМТ-ийн Хүний нөөц хөгжлийн албанаас гаргасан сул ажлын байрны мэдээлэл.

 1. 1. Сэтгэл зүйч -1
 2. 2. Хагалгааны сувилагч -2
 3. 3. Мэдээгүйжүүлгийн сувилагч -2
 4. 4. Нярайн эмч -1
 5. 5. Нярайн сувилагч -1
 6. 6. Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч -3

Төрийн албан хаагчийн

хувийн хэргийн бүрдүүлэлт

 1. 1. Төрийн албан хаагчийн анкет /цээж зураг 2%/
 2. 2. Сургууль төгссөн диплом, гэрчилгээ, зэргийн үнэмлэхний хуулбар
 3. 3. Лицензийн хуулбар
 4. 4. Цахим үнэмлэхний хуулбар
 5. 5. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
 6. 6. Хувь хүний намтар
 7. 7. Шагналын хуулбар
 8. 8. Бүтээлийн жагсаалт
 9. 9. Багц цагийн бүрдүүлэлт он тус бүрээр
 10. 10. Бусад

БГДЭМТ-ийн Хүний нөөц хөгжлийн алба