Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

“Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв”

2019/12/01

“Баянгол дүүргийн Эрүүл мэндийн төв”-ийн сул ажлын байр

“Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв”-ийн 2020 оны 05 дугаар сарын 19-ний 615 дугаар албан бичгийн дагуу БГДЭМТ-ийн Хүний нөөц хөгжлийн албанаас гаргасан сул ажлын байрны мэдээлэл.

 1. 1. Сэтгэл зүйч -1
 2. 2. Хагалгааны сувилагч -2
 3. 3. Мэдээгүйжүүлгийн сувилагч -2
 4. 4. Нярайн эмч -1
 5. 5. Нярайн сувилагч -1
 6. 6. Ерөнхий мэргэжлийн сувилагч -3

Төрийн албан хаагчийн

хувийн хэргийн бүрдүүлэлт

 1. 1. Төрийн албан хаагчийн анкет /цээж зураг 2%/
 2. 2. Сургууль төгссөн диплом, гэрчилгээ, зэргийн үнэмлэхний хуулбар
 3. 3. Лицензийн хуулбар
 4. 4. Цахим үнэмлэхний хуулбар
 5. 5. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
 6. 6. Хувь хүний намтар
 7. 7. Шагналын хуулбар
 8. 8. Бүтээлийн жагсаалт
 9. 9. Багц цагийн бүрдүүлэлт он тус бүрээр
 10. 10. Бусад

БГДЭМТ-ийн Хүний нөөц хөгжлийн алба

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар