Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЯАРМАГ-2024

2024/06/13
  • АЖЛЫН ЗАРАА ОРУУЛАХ ЗААВАР
  • Hr.hdc.gov.mn программд сул ажлын байрны зар оруулахын тулд байгууллага хариуцсан эрхтэй ажилтан нь программын Зарлал - Ажлын байрны зар хэсэгт нэвтэрч, нэмэх тэмдэг дээр даран ажлын байрны мэдээллээ оруулна.
  • Ажлын зар оруулахад танай байгууллага программд байхгүй тохиолдолд credit@hdc.gov.mn и-майлд БАЙГУУЛЛАГА БҮРТГҮҮЛЭХ гэж бичээд байгууллагын регистр, утасны дугаар, Тусгай зөвшөөрөл, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг PDF нэг файлд болгон илгээнэ.
  • Хүний нөөцийн ажилтан өөрийн бүртгэлийг үүсгэн Миний мэдээлэлдээ нэвтрэн Ажлын туршлага хэсэгт өөрийнхөө хүний нөөцөөр томилогдсон тушаалаа хавсаргана.
  • Хүний нөөцгүй тохиолдолд байгууллагын удирдлага буюу эзэмшигч болохоо нотолсон (улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрөл, дүрмээс өөрийн нэр орсон аль нэгийг) бичиг баримтаа програмын өөрийн ажлын туршлагад хавсаргана.
  • Үүний дараа credit@hdc.gov.mn и-мэйлд БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ АВАХ гэж бичээд байгууллагын регистр, өөрийн регистрийн дугаарыг илгээнэ.