Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Багц цаг болон шалгалтаар зөвшөөрлөө сунгуулсан эмнэлгийн мэргэжилтний тоон мэдээлэл / 2024 оны 04 сар/

2024/06/12