Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Орон нутагт зохион байгуулж буй бүсчилсэн ажлын байрны сургалт үргэлжилж байна

2024/06/06

Архангай аймгийн хойд бүсийн сумдын багийн эмч нарыг оролцуулан ажлын байрны сургалтыг Батцэнгэл суманд зохион байгууллаа.

Тус сургалтад Батцэнгэл, Хайрхан, Цэцэрлэг, Эрдэнэмандал, Жаргалант, Өлзийт, Хоршоолол сумын эрүүл мэндийн төвийн 40 гаруй багийн эмч оролцлоо.

Сургалтын үеэр багийн эмч нарт Эрүүл мэндийн яамнаас олгосон зөөврийн комьпютерийг гардууллаа.

Сургалтын хүрээнд эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл, эрүүл мэндийн ажилтны бүртгэлийн нэгдсэн сан, тохиолдлын бүртгэл мэдээлэл, статистик бүртгэл мэдээлэл, мэдээллийн технологи, цахим программын талаар мэдээлэл олгож байна.