Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Бүтээлийн товчоон 2023 цахим ном гарлаа

2024/06/05

Төвийн мэргэжилтнүүдийн тухайн жилд хийсэн судалгааг нэгтгэн гаргадаг "Бүтээлийн товчоон" цахим ном хэлбэрээр гарлаа.

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанарын бодлогын хэрэгжилтийг үнэлэх, нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах, салбарын хүний нөөцийн төлөвлөлт, эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтолцоотой холбоотой судалгаануудыг түүвэрлэн “Бүтээлийн товчоон-XIV”-ийг боловсруулан та бүхэнд хүргэж байна.

Цахим номтой  Бүтээлийн товчоон - 2023 цахим ном холбоосоор танилцана уу.