Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Монгол улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосон гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний үзүүлэлт /2023 оны 6-8 сар/

2023/11/15

Гадаад  эмнэлгийн мэргэжилтэнд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг 2023 оны 06 сараас 08 сард нийт 6 тушаалаар 50 гадаад эмнэлгийн мэргэжилтэнд олгогдсон байна. Үүнээс 43 их эмч, сувилагч 7 байна.

Д/Д

Мэргэжлийн төрөл

2022 оны 6-8 сар

2023 оны 6-8 сар

Нийт

1

Их эмч

14

43

57

2

Сувилагч

2

7

9

Нийт

16

50

66


2023 оны 6-8 сард Монгол улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгогдсон гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний судалгаа /Төрөлжсөн мэргэжил/

Мэргэшлийн чиглэл

Олгосон

зөвшөөрлийн тоо

1

Мэс засал судлал

7

2

Сувилахуй судлал

7

3

Нүд судлал

5

4

Дотор судлал

3

5

Хоол боловсруулах эрхтэн судлал

5

6

Хүүхдийн зүрх судлал

4

7

Гэмтлийн мэс засал судлал

3

8

Нүүр амны мэс засал судлал

2

9

Эмэгтэйчүүд судлал

2

10

Гэмтэл судлал

1

11

Зүрх судас судлал

1

12

Зүрх судлал

1

13

Мэдрэл судлал

1

14

Мэдрэлийн мэс засал судлал

2

15

Мэдээгүйжүүлэг судлал

1

16

Нүүр ам судлал

1

17

Уламжлалт анагаах ухаан судлал

1

18

Эрүү нүүрний мэс засал судлал

1

19

Эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс засал судлал

1

20

Эрчимт эмчилгээ судлал

1

2023 онд Монгол улсад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгогдсон гадаад эмнэлгийн мэргэжилтний судалгаа /Улсаар/

Улс

Зөвшөөрөл олгогдсон тоо

1

Япон

17

2

БНХАУ

13

3

БНСУ

11

4

БНЭУ

5

5

ОХУ

2

6

АНУ

1

7

Турк

1