Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Үндсэн мэргэшлийн сургалтын хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийн жагсаалт

2023/09/18

ТӨРИЙН САН

Дипломын дугаар Чиглэл Зардал Оноо
1 D201720623 Анатомийн эмгэг судлал Төрийн сан 52
2 D201720418 Арьс судлал ЕМС төрийн сан 77
3 D201814072 Арьс судлал Төрийн сан 64
4 D201805833 Арьс судлал Төрийн сан 41
5 D202307536 Арьс судлал Төрийн сан 40
6 D202121911 Арьс судлал Төрийн сан 37
7 D201704339 Арьс судлал Төрийн сан 43
8 D202110896 Гэмтэл согог судлал Төрийн сан 63
9 D202211665 Гэмтэл согог судлал Төрийн сан 49
10 D201220595 Гэмтэл согог судлал Төрийн сан 46
11 D202209504 Гэмтэл согог судлал Төрийн сан 45
12 D201814987 Гэмтэл согог судлал Төрийн сан 44
13 D201919035 Гэмтэл согог судлал Төрийн сан 41
14 D202307302 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 71
15 D202307215 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 68
16 D201913555 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 66
17 D200521052 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 65
18 D201913209 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 62
19 D202109853 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 61
20 D202016096 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 59
21 D202109694 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 58
22 D202005448 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 57
23 D202211625 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 57
24 D202211604 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 56
25 D202109861 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 54
26 D201815133 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 52
27 D202005408 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 50
28 D201405039 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 49
29 D201906836 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 49
30 D201405736 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 48
31 D201617539 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 48
32 D201721789 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 45
33 D202212589 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 45
34 D201913301 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 44
35 D202015872 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 44
36 D202110755 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 41
37 D201514889 Дотрын анагаах судлал Төрийн сан 39
38 D202307525 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 85
39 D201308222 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 71
40 D202211598 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 68
41 D201308362 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 66
42 D202109582 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 66
43 D202212504 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 63
44 D202109763 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 55
45 D202206783 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 54
46 D202022702 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 52
47 D201619928 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 47
48 D202110738 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 44
49 D201913345 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 43
50 D201720305 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 43
51 D202016558 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 43
52 D201617368 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 39
53 D201805867 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 36
54 D201805902 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 34
55 D201806869 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 26
56 D202121901 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 35
57 D202206704 Дүрс оношилгоо судлал Төрийн сан 92
58 D202304960 Ерөнхий мэргэшил судлал Төрийн сан 56
59 D202308382 Ерөнхий мэргэшил судлал Төрийн сан 47
60 D201705476 Зүү эмчилгээ судлал Төрийн сан 92
61 D200922512 Зүү эмчилгээ судлал Төрийн сан 82
62 D202107632 Зүү эмчилгээ судлал Төрийн сан 55
63 D201610464 Зүү эмчилгээ судлал Төрийн сан 53
64 D202109982 Зүү эмчилгээ судлал Төрийн сан 47
65 D201300778 Зүү эмчилгээ судлал Төрийн сан 44
66 D201909160 Зүү эмчилгээ судлал Төрийн сан 41
67 D201807136 Зүү эмчилгээ судлал Төрийн сан 34
68 D201511917 Зүү эмчилгээ судлал Төрийн сан 28
69 D202305519 МУАУ дотор судлал Төрийн сан 96
70 D202206846 МУАУ дотор судлал Төрийн сан 82
71 D201405089 МУАУ дотор судлал Төрийн сан 66
72 D202206417 МУАУ дотор судлал Төрийн сан 66
73 D201511953 МУАУ мэдрэл судлал Төрийн сан 72
74 D201909179 МУАУ мэдрэл судлал Төрийн сан 70
75 D201907017 МУАУ мэдрэл судлал Төрийн сан 69
76 D201720834 МУАУ мэдрэл судлал Төрийн сан 67
77 D201511876 МУАУ хүүхэд судлал төрийн сан 75
78 D201617443 Мэдрэл судлал Төрийн сан 32
79 D202211593 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан 72
80 D202311995 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан 65
81 D201913329 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан 58
82 D202304984 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан 57
83 D202308499 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан 53
84 D202211723 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан 51
85 D202011207 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан 47
86 D202305122 Мэдээгүйжүүлэг судлал Төрийн сан 47
87 D202211562 Мэс засал судлал Төрийн сан 65
88 D202211729 Мэс засал судлал Төрийн сан 31
89 D202211466 Мэс засал судлал Төрийн сан 44
90 D202109720 Нүд судлал Төрийн сан 59
91 D201815110 Нүд судлал Төрийн сан 58
92 D202212517 Нүд судлал Төрийн сан 48
93 D202110736 Нүд судлал Төрийн сан 45
94 D202214605 Нүд судлал Төрийн сан 36
95 D202109880 Нүд судлал Төрийн сан 33
96 D202308476 Нүд судлал Төрийн сан 25
97 D201805993 Нүд судлал Төрийн сан 22
98 D202214473 Нүүр амны гажиг судлал Төрийн сан 81
99 D200825125 Нүүр амны гажиг судлал Төрийн сан 79
100 D202307918 Нүүр амны гажиг судлал Төрийн сан 51
101 D201610535 Нүүр амны гажиг судлал Төрийн сан 43
102 D202111852 Нүүр амны мэс засал судлал Төрийн сан 51
103 D202211913 Нүүр амны мэс засал судлал Төрийн сан 67
104 D202207012 Нүүр амны мэс засал судлал Төрийн сан 59
105 D202206956 Нүүр амны мэс засал судлал Төрийн сан 47
106 D201308576 Нүүр амны мэс засал судлал Төрийн сан 45
107 D201806794 Нүүр амны согог засал судлал Төрийн сан 94
108 D200208340 Нүүр амны согог засал судлал Төрийн сан 74
109 D201206276 Өрхийн анагаах судлал Төрийн сан 60
110 D200912099 Өрхийн анагаах судлал Төрийн сан 50
111 D200710092 Өрхийн анагаах судлал Төрийн сан 45
112 D201308242 Өрхийн анагаах судлал Төрийн сан 44
113 D201710546 Өрхийн анагаах судлал Төрийн сан 44
114 D201913198 Өрхийн анагаах судлал Төрийн сан 43
115 D201012406 Өрхийн анагаах судлал Төрийн сан 40
116 D201508153 Өрхийн анагаах судлал Төрийн сан 35
117 D201610348 Өрхийн анагаах судлал Төрийн сан 34
118 D201906786 Сэтгэц судлал Төрийн сан 46
119 D202005504 Сэргээн засал судлал Төрийн сан 59
120 D201913199 Сэргээн засал судлал Төрийн сан 50
121 D201913210 Сэргээн засал судлал Төрийн сан 45
122 D201913314 Сэргээн засал судлал Төрийн сан 41
123 D201205948 Сэргээн засал судлал Төрийн сан 31
124 D202011997 Сэргээн засал судлал Төрийн сан 30
125 D201721818 Хавдар судлал Төрийн сан 55
126 D202305154 Хавдар судлал Төрийн сан 52
127 D201720307 Хавдар судлал Төрийн сан 50
128 D201721793 Хавдар судлал Төрийн сан 41
129 D201815030 Хавдар судлал Төрийн сан 41
130 D201906859 Хавдар судлал Төрийн сан 41
131 D201515009 Хавдар судлал Төрийн сан 39
132 D201419137 Хавдар судлал Төрийн сан 26
133 D202121907 Хавдар судлал  ЕМС төр 70
134 D201913102 Хавдар судлал  ЕМС төр 95
135 D201410306 Халдварт өвчин судлал Төрийн сан 35
136 D202206788 Халдварт өвчин судлал Төрийн сан 32
137 D202206781 Хүүхэд судлал Төрийн сан 61
138 D202211449 Хүүхэд судлал Төрийн сан 59
139 D202305084 Хүүхэд судлал Төрийн сан 59
140 D202312057 Хүүхэд судлал Төрийн сан 59
141 D201721535 Хүүхэд судлал Төрийн сан 55
142 D202206864 Хүүхэд судлал Төрийн сан 53
143 D201813810 Хүүхэд судлал Төрийн сан 49
144 D201913100 Хүүхэд судлал Төрийн сан 48
145 D201913238 Хүүхэд судлал Төрийн сан 46
146 D202122021 Хүүхэд судлал Төрийн сан 45
147 D201514913 Хүүхэд судлал Төрийн сан 44
148 D202206806 Хүүхэд судлал Төрийн сан 41
149 D202212586 Хүүхэд судлал Төрийн сан 39
150 D202121979 Хүүхэд судлал Төрийн сан 39
151 D202016557 Хүүхэд судлал Төрийн сан 38
152 D202015713 Хүүхэд судлал Төрийн сан 38
153 D201720343 Хүүхэд судлал Төрийн сан 37
154 D202211481 Хүүхэд судлал Төрийн сан 33
155 D202209489 Хүүхэд судлал Төрийн сан 33
156 D201617363 Хүүхэд судлал Төрийн сан 27
157 D202211564 Чих, хамар, хоолой судлал Төрийн сан 88
158 D202307367 Чих, хамар, хоолой судлал Төрийн сан 71
159 D202206823 Чих, хамар, хоолой судлал Төрийн сан 53
160 D202110894 Чих, хамар, хоолой судлал Төрийн сан 36
161 D202304891 Чих, хамар, хоолой судлал Төрийн сан 54
162 D202109645 Чих, хамар, хоолой судлал Төрийн сан 65
163 D201814985 Чих хамар хоолой ЕМС төр 90
164 D201704334 Чих хамар хоолой ЕМС төр 70
165 D202005595 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Төрийн сан 46
166 D201618405 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Төрийн сан 43
167 D201407223 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Төрийн сан 40
168 D201909192 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Төрийн сан 39
169 D202206667 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Төрийн сан 47
170 D202016550 Эрчимт эмчилгээ судлал Төрийн сан 53
171 D202307533 Эрчимт эмчилгээ судлал Төрийн сан 53
172 D202307282 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 73
173 D202307225 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 72
174 D202304963 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 69
175 D201515034 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 67
176 D201721784 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 63
177 D202307206 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 62
178 D201619869 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 60
179 D201913228 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 58
180 D202121994 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 48
181 D202212516 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 45
182 D201815120 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 44
183 D202121923 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 39
184 D201805880 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 36
185 D201508026 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 33
186 D202005574 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 22
187 1000142023110830 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Төрийн сан 35
188 D201617382 Эх барих эмэгтэйчүүд судлал ЕМС төр 78
189 D202305117 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 47
190 D202011205 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 42
191 D202016554 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 53
192 D202110895 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 34
193 D202209505 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 47
194 D201807009 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 68
195 D201206260 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 46
196 D201206391 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 41
197 D201516131 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 31
198 D202214633 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 29
199 D202121893 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 44
200 D201721541 Яаралтай тусламж судлал Төрийн сан 51

ХУВИЙН ЗАРДЛААР

Дипломын дугаар Чиглэл Зардал Оноо
1 D202211439 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал 71
2 D202305083 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал 58
3 D201704388 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал 45
4 D201806923 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал 45
5 D202305082 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал 43
6 D201806964 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал 41
7 D201805806 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал 38
8 D201508106 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал 28
9 D201508032 Анатомийн эмгэг судлал Хувь зардал 27
10 D201905410 Арьс судлал ЕМС хувь 100
11 D201131473 Арьс судлал ЕМС хувь 94
12 D202312106 Арьс судлал Хувь зардал 91
13 D202022750 Арьс судлал Хувь зардал 89
14 D201912173 Арьс судлал Хувь зардал 83
15 D202206679 Арьс судлал Хувь зардал 76
16 D202206739 Арьс судлал Хувь зардал 71
D202307604 Арьс судлал Хувь зардал 71
17 D202022619 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 67
18 D202305106 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 66
19 D202311982 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 62
20 D202211526 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 59
21 D202304950 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 54
22 D202206793 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 50
23 D202206690 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 42
24 D201131747 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 33
25 D201132017 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 33
26 D201805814 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 32
27 D202308373 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 31
28 D20212016 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 30
29 D202206709 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 30
30 D202307539 Гэмтэл согог судлал Хувь зардал 27
31 D201906753 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 100
32 D202005412 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 97
33 D201407335 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 92
34 D201618182 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 91
35 D201913101 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 87
36 D201805906 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 87
37 D202211364 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 86
38 D201704301 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 85
39 D202214552 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 84
40 D202109567 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 77
41 D202111743 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 76
42 D202015898 Дотрын анагаах судлал ЕМС хувь 76
43 D201906932 Дотрын анагаах судлал Хувь зардал 87
44 D202109705 Дотрын анагаах судлал Хувь зардал 85
45 D202312017 Дотрын анагаах судлал Хувь зардал 82
46 D202307262 Дотрын анагаах судлал Хувь зардал 81
47 D202307383 Дотрын анагаах судлал Хувь зардал 81
48 D202307518 Дотрын анагаах судлал Хувь зардал 81
49 D202005585 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 97
50 D202015988 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 96
51 D202211358 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 95
52 D201813933 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 95
53 D202206790 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 95
54 D202122042 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 93
55 D202109660 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 93
56 D202206794 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 86
57 D202110741 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 85
58 D202211394 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 80
59 D202214563 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 78
60 D202211371 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 72
61 D202214621 Дүрс оношилгоо судлал ЕМС хувь 71
62 D202016002 Дүрс оношилгоо судлал Хувь зардал 81
63 D202206869 Дүрс оношилгоо судлал Хувь зардал 81
64 D201913310 Дүрс оношилгоо судлал Хувь зардал 78
65 D202206776 Дүрс оношилгоо судлал Хувь зардал 78
66 D202307526 Дүрс оношилгоо судлал Хувь зардал 77
67 D201813867 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 52
68 D202305038 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 52
69 D202312007 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 42
70 D202304971 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 41
71 D202304947 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 29
72 D202206820 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 57
73 D202311984 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 57
74 D202211498 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 56
75 D202206824 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 54
76 D202307357 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 48
77 D202305141 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 47
78 D202206884 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 45
79 D202312116 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 45
80 D202311985 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 39
81 D202016049 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 38
82 D202307334 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 34
83 D202313662 Ерөнхий мэргэшил судлал Хувь зардал 34
84 D201710615 Зоонозын өвчин судлал Хувь зардал 56
85 D202214123 Зүү эмчилгээ судлал Хувь зардал 76
86 1013242017002360 Зүү эмчилгээ судлал Хувь зардал 59
87 D201907015 Зүү эмчилгээ судлал Хувь зардал 57
88 D201807195 Зүү эмчилгээ судлал Хувь зардал 45
89 D202207447 Зүү эмчилгээ судлал Хувь зардал 43
90 D201909186 Зүү эмчилгээ судлал Хувь зардал 42
91 D202011960 Зүү эмчилгээ судлал Хувь зардал 23
92 D202313357 МУАУ судлал Хувь зардал 88
93 D202313372 МУАУ судлал Хувь зардал 73
94 D202313349 МУАУ судлал Хувь зардал 71
95 D202305520 МУАУ дотор судлал Хувь зардал 97
96 D202206420 МУАУ дотор судлал Хувь зардал 96
97 D202305526 МУАУ дотор судлал Хувь зардал 93
98 D201007477 МУАУ дотор судлал Хувь зардал 80
99 D201616748 МУАУ мэдрэл судлал Хувь зардал 50
100 D202305488 МУАУ мэдрэл судлал Хувь зардал 33
101 D201907007 МУАУ хүүхэд судлал Хувь зардал 43
102 D201616727 МУАУ эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 83
103 D202307444 Мэдрэл судлал Хувь зардал 78
104 D202206845 Мэдрэл судлал Хувь зардал 74
105 D202307328 Мэдрэл судлал Хувь зардал 71
106 D202206839 Мэдрэл судлал Хувь зардал 69
107 D201231321 Мэдрэл судлал Хувь зардал 66
108 D202304931 Мэдрэл судлал Хувь зардал 66
109 D201405098 Мэдрэл судлал Хувь зардал 64
110 D201807074 Мэдрэл судлал Хувь зардал 60
111 D202209480 Мэдрэл судлал Хувь зардал 60
112 D202206874 Мэдээгүйжүүлэг судлал уЕМС хувь 97
113 D202211745 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 96
114 D202305051 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 86
115 D202307288 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 77
116 D202307296 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 74
117 D202305167 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 71
118 D202307223 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 71
119 D202307492 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 70
120 D202122038 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 68
121 D202211619 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 68
122 D202211362 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 67
123 D202312058 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 65
124 D202109911 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 64
125 D202307353 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 64
126 D202206868 Мэдээгүйжүүлэг судлал Хувь зардал 59
127 D202109936 Мэс засал судлал ЕМС хувь 98
128 D202111764 Мэс засал судлал Хувь зардал 90
129 D202307194 Мэс засал судлал Хувь зардал 85
130 D202307322 Мэс засал судлал Хувь зардал 83
131 D202304937 Мэс засал судлал Хувь зардал 81
132 D202311593 Мэс засал судлал Хувь зардал 77
133 D202307208 Мэс засал судлал Хувь зардал 76
134 D202311993 Мэс засал судлал Хувь зардал 76
135 D202307531 Мэс засал судлал Хувь зардал 74
136 D202304893 Мэс засал судлал Хувь зардал 73
137 D202304921 Мэс засал судлал Хувь зардал 73
138 D202206769 Мэс засал судлал Хувь зардал 71
139 D201508010 Мэс засал судлал Хувь зардал 70
140 D202304933 Мэс засал судлал Хувь зардал 69
141 D202305103 Мэс засал судлал Хувь зардал 68
142 D201805901 Мэс засал судлал Хувь зардал 66
143 D202109709 Мэс засал судлал Хувь зардал 66
144 D202304957 Мэс засал судлал Хувь зардал 66
145 D202307432 Мэс засал судлал Хувь зардал 66
146 D202301219 Мэс засал судлал Хувь зардал 65
147 D201906792 Мэс засал судлал Хувь зардал 64
148 D202121918 Мэс засал судлал Хувь зардал 62
149 D202304903 Мэс засал судлал Хувь зардал 62
150 D201912309 Нөхөн сэргээх пластик мэс засал судлал Хувь зардал 81
151 D202305064 Нөхөн сэргээх пластик мэс засал судлал Хувь зардал 78
152 D202109890 Нөхөн сэргээх пластик мэс засал судлал Хувь зардал 69
153 D202211623 Нүд судлал Хувь зардал 66
154 D202022802 Нүүр амны мэс засал судлал Хувь зардал 76
155 D201909482 Нүүр амны мэс засал судлал Хувь зардал 75
156 D202307851 Нүүр амны мэс засал судлал Хувь зардал 73
157 D201806770 Нүүр амны мэс засал судлал Хувь зардал 71
158 D202109706 Сүрьеэ судлал Глобаль сан  72
159 D201619910 Сүрьеэ судлал Глобаль сан  59
160 D202304923 Сүрьеэ судлал Глобаль сан  53
161 D202304908 Сүрьеэ судлал Глобаль сан  45
162 D202312637 Сүрьеэ судлал Глобаль сан  40
163 D202312640 Сүрьеэ судлал Глобаль сан  40
164 D200916242 Сүрьеэ судлал Глобаль сан  39
165 D200824830 Сүрьеэ судлал Глобаль сан  32
166 D202211540 Сэтгэц судлал Хувь зардал 68
167 D201131629 Сэтгэц судлал Хувь зардал 54
168 D202304895 Сэтгэц судлал Хувь зардал 47
169 D202307551 Сэтгэц судлал Хувь зардал 47
170 D202312633 Сэтгэц судлал Хувь зардал 44
171 D202305140 Сэтгэц судлал Хувь зардал 42
172 D201006919 Сэтгэц судлал Хувь зардал 32
173 D201704459 Сэтгэц судлал Хувь зардал 31
174 D202110727 Сэтгэц судлал Хувь зардал 24
175 D202011221 Сэтгэц судлал Хувь зардал 21
176 D201805896 Сэргээн засал судлал Хувь зардал 49
177 D202214586 Сэргээн засал судлал Хувь зардал 49
178 D202206838 Сэргээн засал судлал Хувь зардал 35
179 3210326 Сэргээн засал судлал Хувь зардал 29
180 D202312080 Хавдар судлал Хувь зардал 54
181 D202305124 Хавдар судлал Хувь зардал 35
182 D202015774 Халдварт өвчин судлал Хувь зардал 69
183 D202206676 Халдварт өвчин судлал Хувь зардал 54
184 D201913570 Халдварт өвчин судлал Хувь зардал 52
185 D201407239 Халдварт өвчин судлал Хувь зардал 50
186 D201410294 Халдварт өвчин судлал Хувь зардал 41
187 D201815010 Халдварт өвчин судлал Хувь зардал 40
188 D202122502 Халдварт өвчин судлал Хувь зардал 33
189 D201721822 Халдварт өвчин судлал Хувь зардал 31
190 D201912303 Хүүхэд судлал ЕМС хувь 98
191 D202109701 Хүүхэд судлал ЕМС хувь 90
192 D201905599 Хүүхэд судлал Хувь зардал 77
193 D202304943 Хүүхэд судлал Хувь зардал 75
194 D202223378 Хүүхэд судлал Хувь зардал 64
195 D202304911 Хүүхэд судлал Хувь зардал 64
196 D201806986 Хүүхэд судлал Хувь зардал 63
197 D202022680 Хүүхэд судлал Хувь зардал 63
198 D202211621 Хүүхэд судлал Хувь зардал 63
199 D201906876 Хүүхэд судлал Хувь зардал 62
200 D202109841 Хүүхэд судлал Хувь зардал 62
201 D202122020 Хүүхэд судлал Хувь зардал 61
202 D202211459 Хүүхэд судлал Хувь зардал 60
203 D202312102 Хүүхэд судлал Хувь зардал 58
204 D202109914 Хүүхэд судлал Хувь зардал 56
205 D201805905 Хүүхэд судлал Хувь зардал 53
206 D202207521 Хүүхэд судлал Хувь зардал 51
207 D201913568 Хүүхэд судлал Хувь зардал 50
208 D202305003 Хүүхэд судлал Хувь зардал 48
209 D201704349 Хүүхэд судлал Хувь зардал 47
210 D202305145 Хүүхэд судлал Хувь зардал 47
211 D202209510 Хүүхэд судлал Хувь зардал 45
212 D201308146 Хүүхэд судлал Хувь зардал 44
213 D201618198 Хүүхэд судлал Хувь зардал 44
214 D202109637 Хүүхэд судлал Хувь зардал 43
215 D201710676 Хүүхэд судлал Хувь зардал 42
216 D200710093 Хүүхэд судлал Хувь зардал 40
217 D201710643 Хүүхэд судлал Хувь зардал 40
218 D202307524 Чих, хамар, хоолой судлал Хувь зардал 81
219 D202211464 Чих, хамар, хоолой судлал Хувь зардал 78
220 D202307343 Чих, хамар, хоолой судлал Хувь зардал 76
221 D202206891 Чих, хамар, хоолой судлал Хувь зардал 75
222 D202305000 Шүүх анагаах ухаан судлал Хувь зардал 51
223 D202214575 Шүүх анагаах ухаан судлал Хувь зардал 33
224 D201905545 Шүүх анагаах ухаан судлал Хувь зардал 31
225 D201913090 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хувь зардал 81
226 D201721798 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хувь зардал 67
227 D202211606 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хувь зардал 67
228 D201905548 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хувь зардал 65
229 D201805872 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хувь зардал 64
230 D201906816 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хувь зардал 64
231 D200208192 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хувь зардал 63
232 D201905477 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хувь зардал 62
233 D201805831 Эмнэл зүйн эмгэг судлал Хувь зардал 60
234 D202307620 Эрчимт эмчилгээ судлал Хувь зардал 78
235 D202022695 Эрчимт эмчилгээ судлал Хувь зардал 63
236 D202211377 Эрчимт эмчилгээ судлал Хувь зардал 62
237 D201913313 Эрчимт эмчилгээ судлал Хувь зардал 58
238 D202214590 Эрчимт эмчилгээ судлал Хувь зардал 52
239 D202304935 Эрчимт эмчилгээ судлал Хувь зардал 51
240 D202111740 Эрчимт эмчилгээ судлал Хувь зардал 37
241 D202307281 Эрчимт эмчилгээ судлал Хувь зардал 37
242 D202211501 Эрчимт эмчилгээ судлал Хувь зардал 36
243 D201508419 Эх барих эмэгтэйчүүд судлал ЕМС хувь 71
244 D202214555 Эх барих эмэгтэйчүүд судлал ЕМС хувь 71
245 D202307582 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 93
246 D202304978 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 78
247 D202307271 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 76
248 D201913318 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 75
249 D202206658 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 71
250 D202211602 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 71
251 D202214593 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 70
252 D202121937 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 69
253 D202307406 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 67
254 D202307376 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 66
255 D202312081 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 66
256 D201704315 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 65
257 D201515038 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 65
258 D202312099 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 64
259 10573 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 62
260 D201805864 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 62
261 D202214644 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 62
262 D202305153 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 61
263 D201815152 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 60
264 D202015710 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 60
265 D202311983 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 60
266 D201905569 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 59
267 D202305029 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 56
268 D202307510 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 56
269 D202307249 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 55
270 D202015884 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 54
271 D202121962 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 54
272 D202304913 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 53
273 D202011192 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 52
274 D202211444 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 52
275 D202022657 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 47
276 D202211420 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 47
277 D202305063 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 47
278 D9802354 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 47
279 D201410157 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 46
280 D202111763 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 46
281 D202206837 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 43
282 D201720671 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 41
283 D201805947 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 41
284 D202110889 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 40
285 D202111780 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 39
286 D202111795 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 39
287 D202305166 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 39
288 D202206810 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 38
289 D202111810 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 35
290 D202206812 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 35
291 D201407265 Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал Хувь зардал 34
292 D202307426 Яаралтай тусламж судлал Хувь зардал 80
293 D202214638 Яаралтай тусламж судлал Хувь зардал 54
294 D202223375 Яаралтай тусламж судлал Хувь зардал 43
295 D201805954 Яаралтай тусламж судлал Хувь зардал 41
296 D202223371 Яаралтай тусламж судлал Хувь зардал 39
297 D202209481 Яаралтай тусламж судлал Хувь зардал 35
298 D202312065 Яаралтай тусламж судлал Хувь зардал 29