Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

ХҮНИЙ НӨӨЦ, ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ БОЛЛОО

2023/09/07

Эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийг хөдөлмөрийн харилцаа, салбарын бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, мэргэшүүлэх “Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн ажилтны сургалт”-ыг өнөөдөр зохион байгууллаа.

Эрүүл мэндийн яам болон Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулж буй уг сургалтад аймаг, нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, түүний харьяа эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийн болон, тусгай мэргэжлийн төв, хуулийн мэргэжилтнүүд оролцсон.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, онцлог зохицуулалт, түүний ач холбогдлын талаарх ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чухал ач холбогдолтой энэхүү сургалтыг ЭМЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга С.Эрдэнэтуяа нээж, “Эрүүл мэндийн салбарын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явц байдал, цаашид анхаарах асуудал” сэдвээр “Монгол ардын ухаан, арга билгийн төв” ТББ-ын гүйцэтгэх захирал Б.Батнасан, зөвлөх С.Отгондэлгэр нар мэдээлэл хийлээ.

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв нь эрүүл мэндийн салбарын байгууллага, хүний нөөц, техник технологи, тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, салбарын удирдлага, манлайллыг дээшлүүлэх замаар хүн амын эрүүл мэндийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэгтэй.

Тиймээс Эрүүл мэндийн яамны харьяа төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг, тусгай мэргэшлийн төв, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, түүний харьяа эрүүл мэндийн байгууллага, 21 аймгийн Эрүүл мэндийн газар, нэгдсэн эмнэлгийн хүний нөөцийн ажилтны мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлж, чадавхийг бэхжүүлэх, хүний нөөцийн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, журамтай нийцүүлэн ажлын уялдааг хангуулах, хүний нөөцийн төлөвлөлтийн талаар чиглэл өгөхөд анхаарч ажилладаг. 

Манай улс “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-д мэдлэг, ур чадварт  суурилсан нийгмийг хөгжүүлэхийг зорилго болгон “Хүний хөгжлийн өндөр үзүүлэлт бүхий 70 орны нэг” болно гэж тодорхойлсон. Иймд эрүүл мэндийн байгууллагын хүний нөөцийн менежерүүдэд нэн шаардлагатай мэдлэг мэдээллийг олгох, мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй хөгжүүлэх зорилгоор энэ удаагийн сургалтыг зохион байгуулж буй юм.

Сургалтын дараа эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүний нөөц, хуулийн мэргэжилтний Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаарх болон салбарын хэмжээнд мөрдөж буй хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилтийн талаарх мэдлэг, мэдээлэл дээшилнэ гэж зохион байгуулагчид үзэж байна.

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар