Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Магадлан итгэмжлэлд орохоор бэлтгэж буй эмнэлэгт зөвлөгөө өглөө

2023/08/16

Магадлан итгэмжлэлийн албанаас “Гурван гал групп” ХХК-ийн “Гурван гал Маршал” клиникт магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын эмнэлгийн тасаг нэгжээр тойрон үзлэг хийж, магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд хийсэн ажлын тайлан, бичиг баримтын боловсруулалт зэрэгтэй танилцаж арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Энэ нь Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 12 сарын 11-ны А/503 тушаалын 4.2.5-д зааснаар магадлан итгэмжлэлд орохоор бэлтгэж буй эрүүл мэндийн байгууллагууд явцын зөвлөгөө авах боломжтой бөгөөд хүсэлт гаргасан байгууллагуудад төвийн Магадлан итгэмжлэлийн албаны магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтнүүд, шинжээчид хамтран зөвлөгөө өгч ажилладаг.