Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд нэгдэж байна.

2023/06/07


Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд бид нэгдэж байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй "Шүгэл" ажиллагааг дэмжин Авлигатай тэмцэх газар авлигын эсрэг "НЭГДЬЕ" соён гэгээрүүлэх аяныг улс орон даяар эхлүүллээ. 

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид эрүүл нийгмийн төлөө хамтдаа НЭГДЬЕ.