Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд нэгдэж байна.

2023/06/07


Авлигын эсрэг “НЭГДЬЕ” соён гэгээрүүлэх аянд бид нэгдэж байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй "Шүгэл" ажиллагааг дэмжин Авлигатай тэмцэх газар авлигын эсрэг "НЭГДЬЕ" соён гэгээрүүлэх аяныг улс орон даяар эхлүүллээ. 

Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид эрүүл нийгмийн төлөө хамтдаа НЭГДЬЕ.