Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СТАТИСТИК ТАЙЛАН, МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЛДААГ ИЛРҮҮЛЖ, ЗАСВАР, БАРИМТЖУУЛАЛТ ХИЙХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ

2023/05/03