Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

АХА” хөгжөөнт тэмцээн зохион байгууллаа.

2023/06/06

Дотоод аудит, эрсдэлийн удирдлагыг сурталчлах сарын аяны хүрээнд зохион байгуулсан “Эрсдэлийн үнэлгээний арга зүй”-н сургалтаас олж авсан мэдлэгийг бататгах  зорилгоор  албан хаагчдын дунд АХА ХӨГЖӨӨНТ ТЭМЦЭЭН -ийг зохион байгууллаа.

АХА ХӨГЖӨӨНТ ТЭМЦЭЭН-д мэдлэг чадвар, авхаалж самбаагаараа тэргүүн байранд Эрүүл мэндийн эдийн засаг,  бодлогын судалгааны албаны мэргэжилтэн Э. Хонгорзул,  удаах байранд  Эрүүл мэндийн эдийн засаг,  бодлогын судалгааны албаны  дарга Б.Отгончимэг,  мөн удаах байранд Дуудлага зохицуулалтын албаны дуудлагын ажилтан Б.Оюун –Эрдэнэ нар шалгарч бэлэг дурсгалын зүйл гардууллаа.