Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

1800-0119 тусгай дугаарын "Эмчийн үзлэгийн цаг товлол"-ын дуудлагын утасны 5 сарын мэдээ

2023/06/06