Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэргийн бүртгэл дуусахад 5 хоног үлдлээ.

2023/05/30

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэргийн бүртгэл дуусахад 5 хоног үлдлээ.

Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан /hr.hdc.gov.mn/-аар орж бүртгэлээ хийгээрэй.