Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэргийн бүртгэл дуусахад 5 хоног үлдлээ.

2023/05/30

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэргийн бүртгэл дуусахад 5 хоног үлдлээ.

Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан /hr.hdc.gov.mn/-аар орж бүртгэлээ хийгээрэй.