Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Салбарын хяналтын газартай уулзалт хийлээ.

2023/05/16

Тус төвөөс ЭМЯ-ны газар, хэлтсүүдэд хүсэлт явуулан төвийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгөх, 2023 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлууд болон тулгамдсан асуудлуудаа танилцуулж, хамтран ажиллах талаар санал солилцож байгаа билээ.

Өмнө нь Эмнэлгийн тусламжийн газар, Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газруудтай уулзалт хийсэн бол энэ удаад Салбарын хяналтын газартай уулзлаа.

Уг уулзалтад тус газрын дарга С.Сүнчин, ахлах байцаагч нар,  ЭМХТ-өөс төвийн захирал Б.Нарантуяа болон бүх албадын дарга нар оролцлоо.