Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

Төсвийн гүйцэтгэл

/media/files/nemelt 2021.08.pdfОнСарТатах файл
ОгнооХолбоо барих

2021
12
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021

11
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.12.08

Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021

10
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.11.06

Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021
9
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.10.04

Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021
8
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.09.04

Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021
7
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.08.08

Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021
6
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.07.05

Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021
5Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.06.08


Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021
4
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.05.06


Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021

3
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.04.08


Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn

2021

2
Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2021.03.07


Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn
20211Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/
Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/


2021.02.06


Э.Хонгорзул
 УТАС:11-322157
 Кhongorzul@hdc.gov.mn
2020

5

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2020.06.08С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn

2020

4

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/


2020.05.08


С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn2020

3

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/


2020.04.09


С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn

20202

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Төсвийн гүйцэтгэл /ахмадын сан/


2020.03.09

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
201912

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2019.12.29

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


11

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2019.12.10С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


10

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2019.11.10С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


9

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2019.10.05С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


8

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2019.09.10

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


7

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2019.08.08


С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


6

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/


2019.07.08С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


5

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/


2019.06.05


С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


4

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2019.05.09С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


3

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/


2019.04.04С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/


2019.03.06С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn

201812

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2019.01.07


С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


11

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

2018.12.07


С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


10

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/


2018.11.06


С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


9

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/
2018.10.05С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


8

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2018.09.05

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


7

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2018.08.05

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


6

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2018.07.03

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


5

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2018.06.01

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


4

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/2018.05.01

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


3

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/2018.04.01

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/2018.03.01

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


1

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/2018.02.01

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn

2017
12

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2018.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


11

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2017.12.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


10

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2017.11.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


9

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2017.10.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


8

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2017.09.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


7

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2017.08.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


6

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл 2017.07.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


5

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2017.06.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


4

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2017.05.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


3

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл 2017.04.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2017.03.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


1

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2017.02.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn

201612

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл 2017.01.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


11

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.12.07С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


10

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.11.07С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


9

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.10.07С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


8

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.09.07С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


7

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.08.06С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


6

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.07.07С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


5

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.06.04С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


4

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.05.09С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


3

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.04.09С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл
2016.03.04С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


1

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл 
2016.02.02С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn

2015
12

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2016.01.05

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


11

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2015.12.05

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


10

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл 
2015.11.09С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


9

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл 2015.10.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


8

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2015.09.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


7

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2015.08.10

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


6

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2015.07.09

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


5

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2015.06.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


4

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2015.05.09

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


3

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2015.04.07

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2015.03.04

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


1

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Төсвийн гүйцэтгэл /нэмэлт/

Нэмэлт санхүүжилтийн төсвийн гүйцэтгэл2015.02.05

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn

2014
12

Төсвийн гүйцэтгэл /үндсэн/

Тусгай сангийн төсвийн гүйцэтгэл2015.01.06

С.ЛХАГВАСҮРЭН
 УТАС:11-322157
 lkhagvasuren@hdc.gov.mn

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар