Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

Санхүүгийн тайлан

Он


ОгнооХолбоо барих
2021
ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
БҮТЭН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2021.06.30
2021.12.31

Э.Хонгорзул
УТАС:11-322157
Khongoroo@hdc.gov.mn
2020
ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

БҮТЭН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2020.06.30
2020.12.31
Э.Хонгорзул
УТАС:11-322157
Khongoroo@hdc.gov.mn
2019ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2019.06.30

С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2018
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2017
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН2016.07.28


С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2016
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
2016.08.04


С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2015ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2014ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2015.01.06
С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар