Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Ажилтан бүр өөрийн ажлын байрны эрсдлийг тодорхойлогч юм.

2023/05/11

ХШҮДАА-аас 5 дугаар сарыг “ДОТООД АУДИТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫГ СУРТАЛЧЛАХ АЯН” болгон зарлан, аяны хүрээнд хийгдэх гол ажлын нэг бол 8 удаагийн цуврал сургалт бөгөөд 2 дах удаагийн сургалтыг ЭРСДЭЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ЗАРЧИМ, ҮЙЛ ЯВЦ”, ХЯНАЛТЫН ТӨРЛҮҮД, COSO ЗАГВАР, ЭРСДЭЛ ХЯНАЛТЫН МАТРИЦ” сэдвийн хүрээнд өнөөдөр зохион байгуулан Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн нийт албан хаагчид, Сургалт эрхлэх 30 байгууллагын Сургалтын алба, Чанар, эрсдэлийн удирдлагын алба болон Санхүү дотоод аудитын албаны холбогдох 101 албан хаагчид оролцлоо. 

 Тус сургалтад хамрагдсанаар эрсдэлийн удирдлага, эрсдэлийн үнэлгээ хийх,  ажлын байрны эрсдэлээ бие даан тодорхойлох, үнэлэх,  хяналтын төрлүүд  COSO загвар, эрсдэл хяналтын талаар цогц мэдлэгийг олж суралцан  өөрсдийн ажлын байран дээрх хамгийн гол нь эрсдэлээ оновчтой  тодорхойлж, түүнд зөв хяналтыг хийснээр  эрсдлийг удирдах ур чадвараа дээшлүүлэх боломж бүрдэж байна.