Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Энэ жилдээ Эрүүл жиндээ аян

2023/04/21

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс "Энэ жилдээ-Эрүүл жиндээ" аяны хүрээнд албан хаагчдынхаа ажлын байран дахь эрүүл мэндийг дэмжих, эрүүл, зохистой хооллолт, идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих зорилгоор олон үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

Төвийн  Хамт олны зөвлөл, Спорт хамтлагтай хамтран тогтмол нэг өдөр спорт зааланд тоглох, ажлын байранд дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэх бололцоог бүрдүүлэх, ууланд алхалт хийх, биеийн жингийн индекс тодорхойлох, дасгалжуулагч багш урьж ажиллуулах, бие бялдарын түвшин тогтоох ажлуудыг хийгээд байна.

Энэ удаад НЭМҮТ-тэй хамтран сургалт зохион байгуулж, ажлын байрны дасгал хэлбэрээр боловсруулсан Түмэн дасгалыг заан, Танита аппаратаар биеийн жингийн индекс тодорхойлох аргыг заалгаж авлаа.

Уг арга хэмжээний үеэр тус төвийн ХСХАБА-ны  эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Түвшинбаяр "Зөв зохистой хооллолт", ЭМДМА-ны мэргэжилтэн Х.Бямбасүрэн "Идэвхтэй хөдөлгөөн -Эрүүл мэнд" сэдвүүдээр хичээл заалаа.