Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЗОЧИН ПРОФЕССОРЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА.

2023/03/10

ТА БҮХЭН ДООРХ СЭДВҮҮДЭЭР БОЛОХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ 3 ДУГААР САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН 10:30 - 12:30 ЦАГТ ЦАХИМААР ОРОЛЦОХ БОЛОМЖТОЙ.

Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/3246633170...Meeting ID: 324 663 3170Passcode: 20230313