Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаа.

2023/02/17

Хан-Уул  дүүргийн Наран мандал эмнэлэг,  Баянгол дүүргийн  Сорогзон эмнэлэгт магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд  мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа.

Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны  “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх тухай” А/503 дугаар тушаалыг үндэслэн Хан-Уул дүүргийн Наран мандал эмнэлэг, Баянгол дүүргийн Сорогзон эмнэлэгт Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн Магадлан итгэмжлэлийн албанаас зөвлөн туслах чиглэлээр хамтран ажиллаа. Магадлан итгэмжлэлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд эмнэлгийн тасаг нэгжээр тойрон үзлэг хийж, магадлан итгэмжлэлийн хугацаанд дах ахиц, дэвшил, хийсэн ажлын тайлан, бичиг баримтын боловсруулалт зэрэгтэй танилцаж хэрхэн сайжруулах талаар зөвлөгөө өгч, зөвлөмж хүргэлээ.