Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

Биднийг эх орон дуудсан...

2020/04/07

COVID-19 цар тахлын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр, сайн дураараа Ажиглалтын тусгаарлах байранд ажилласан эмч нартаа талархал илэрхийлэн алдаршуулж байна.