Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

Биднийг эх орон дуудсан...

2020/04/07

COVID-19 цар тахлын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнчээр, сайн дураараа Ажиглалтын тусгаарлах байранд ажилласан эмч нартаа талархал илэрхийлэн алдаршуулж байна.