Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧИД ОРОН НУТАГТ АЖИЛЛАА

2023/02/08

Магадлан итгэмжлүүлэх хүсэлт гаргасан эрүүл мэндийн байгууллагуудад хөндлөнгийн шинжээчидийн баг ажиллан үнэлгээ хийн, зөвлөн туслаж ажилладаг.

 Энэ удаад хүсэлт ирүүлсэн Өвөрхангай, Хөвсгөл аймгуудад магадлан итгэмжлэлийн шинжээчид ажиллаа.

Өвөрхангай аймгийн

 • Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэг,
 • Баянгол сумын эүүл мэндийн төв
 • “Энэрэл Хархорин” өрхийн эрүүл мэндийн төв,
 • "Асрал Хайрхан" хувийн эмнэлэг,
 • "Сэмжид хужирт" рашаан сувилал  

Хөвсгөл аймгийн

 • Цагаан-Уул сумын эрүүл мэндийн төв,
 • Цагаан-Үүр сумын эрүүл мэндийн төв,
 • Эрдэнэбулган сумын эрүүл мэндийн төв,
 • Энх-Үйлс өрхийн эрүүл мэндийн төв,
 • Энэрэл өрхийн эрүүл мэндийн төв,
 • Дэлгэрмөрөн өрхийн эрүүл мэндийн төв, зэрэг эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж үнэлгээ хийлээ.