Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

Төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад цахимаар бүртгүүлсэн их эмч нарын анхааралд

2020/04/03

Коронавирус цартахлын үеийн өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай холбоотойгоор төрөлжсөн болон мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад цахимаар бүртгүүлсэн суралцагчдын томилолтыг Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв та бүхний е-мэйл хаягаар хүргүүлэхээр боллоо.

Материалаа журмын дагуу бүрдүүлэн Сургалт эрхлэх байгууллагадаа өгнө үү.