Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ АВЧ ДУУСЛАА

2023/01/20

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны “Эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээ, мэдээллийн журам, бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлах тухай” А/611 дүгээр тушаалын дагуу   ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН төвийн 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг   2023 оны 01 дүгээр 16-наас  01-р сарын 20-ны хооронд хуваарийн дагуу авч дууслаа.

Тайлангийн үеэр мэдээллийн цагийн арга хэмжээ зохион байгуулж,харьяа байгууллагын мэргэжилтнүүддээ шинэ мэдээлэл болон 2023 онд зохион байгуулах ажлын талаар танилцуулга хийлээ.