Халдварт өвчин 2022 он
325,576
Халдварт бус өвчин 2022 он
3,233,877
"1800-0119" 2023.02.02
4,042

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВИЙН 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ АВЧ ДУУСЛАА

2023/01/20

Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны “Эрүүл мэндийн салбарын статистик мэдээ, мэдээллийн журам, бүртгэлийн маягтыг шинэчлэн батлах тухай” А/611 дүгээр тушаалын дагуу   ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН төвийн 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг   2023 оны 01 дүгээр 16-наас  01-р сарын 20-ны хооронд хуваарийн дагуу авч дууслаа.

Тайлангийн үеэр мэдээллийн цагийн арга хэмжээ зохион байгуулж,харьяа байгууллагын мэргэжилтнүүддээ шинэ мэдээлэл болон 2023 онд зохион байгуулах ажлын талаар танилцуулга хийлээ.