Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 23 ДАХ УДААГИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

2022/11/30

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн ээлжит 23 дах хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар өрхийн эрүүл мэндийн төв-7, сумын эрүүл мэндийн төв-6, Хувийн хэвшлийн эмнэлэг-4, Сувилал-1 нийт 18 эрүүл мэндийн байгууллагын асуудлыг хэлэлцэн  3 жилээр найм, 2 жилээр есөн эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжиллээ.

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагууд:

 1. Сонгинохайрхан дүүрэг, Батцэцэн өрхийн эрүүл мэндийн төв
 2.  Сонгинохайрхан дүүрэг, Гурван цүүр өрхийн эрүүл мэндийн төв
 3.  Сонгинохайрхан дүүрэг, Санхум өрхийн эрүүл мэндийн төв
 4. Сонгинохайрхан дүүрэг, Отгон долоон бурхан өрхийн эрүүл мэндийн төв
 5. Сонгинохайрхан дүүрэг, Эхэн босго өрхийн эрүүл мэндийн төв
 6. Сонгинохайрхан дүүрэг, Энх-Ачит өрхийн эрүүл мэндийн төв
 7.  Хан-Уул дүүрэг, ОБЕГ-ын харъяа Давтан сургалт, сэргээн заслын төв 113-р анги  Жаргалант сувилал
 8.  Баян-Өлгий аймаг, Сансар эмнэлэг
 9.  Орхон аймаг, Үйлсбадрах өрхийн эрүүл мэндийн төв
 10.  Орхон аймаг, Баян-Өндөр Мед ХХК-ийн Баян-Өндөр Мед нэгдсэн эмнэлэг
 11. Өвөрхангай аймаг, Сант сумын эрүүл мэндийн төв
 12. Өвөрхангай аймаг, Есөнзүйл сумын эрүүл мэндийн төв
 13. Өвөрхангай аймаг, Өлзийт сумын эрүүл мэндийн төв
 14. Увс аймаг, Увс-Мөнхтэнгэр ХХК-ны Жаргалан эмнэлэг
 15. Ховд аймаг, Дөргөн сумын эрүүл мэндийн төв
 16.  Ховд аймаг, Манхан сумын эрүүл мэндийн төв
 17. Ховд аймаг, Ачлалнаран хайрхан ХХК-ийн Ивээл эмнэлэг

Дээрх эрүүл мэндийн байгууллагууд Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай” А/503 дугаар тушаалын 4.3-д тусгагдсан Магадлан итгэмжлэлийн дараах үе шатыг хэрэгжүүлэн ажиллана уу.