Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Дайчилгаанд ажиллаж байгаа Резидент эмч нарыг хамгаалах хэрэгслээр хангаж байна.

2020/03/25

Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, сургалт эрхлэх байгууллагуудаас ажиглалтанд ажиллаж байгаа эмч, резидент эмч нарынхаа аюулгүй байдалд анхаарч байнгын холбоотой ажиллан тэдэнд мэргэжил аргазүйн дэмжлэг үзүүлэн, халдвар хамгааллын хэрэгсэл, бусад шаардлагатай зүйлсээр тухай бүрд нь хангалт хийн ажиллаж байна.

” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар