Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

"ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН ЦАХИМЫН БЭЛЭН БАЙДАЛ" сэдэвт цахим сургалт

2022/10/11


Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо зохион байгуулж буй эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, мэргэжилтэнд зориулан "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГИЙН ЦАХИМЫН БЭЛЭН БАЙДАЛ" сэдэвт цахим Сургалтыг 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны 16 цагт зохион байгуулах тул идэвхтэй хамрагдана уу.