Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Үндсэн мэргэшлийн чиглэлээр суралцах хяналтын тоонд багтсан элсэгчдэд

2022/09/29

Үндсэн мэргэшлийн чиглэлээр суралцах хяналтын тоонд багтсан элсэгчдэд сургалт эрхлэх байгууллагыг сонгуулна.

Үндсэн мэргэшлийн чиглэлээр 2022 -2023 оны хичээлийн жилд суралцах хяналтын тоонд багтсан элсэгчдийг сургалт эрхлэх байгууллагад хуваарилах үйл ажиллагааг 2022 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр зохион байгуулна.

Та дараах материалыг бүрдүүлэн өөрсдийн мэргэшлийн чиглэлийн хуваарийн дагуу цагтаа ирж хуваариа авна уу.  

Бүрдүүлэх материал:

  1. 1. Суралцахыг хүссэн өргөдөл
  2. 2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
  3. 3. Анагаах ухаан, Уламжлалт анагаах ухаан, Нүүр амны чиглэлээр бакалаврын диплом
  4. 4. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар
  5. 5. Нийгмийн даатгалын лавлагаа

Анхаарах нь: Та ирэхээсээ өмнө дээр дурдсан материалуудыг бүрэн гүйцэд авчирах, хүний нөөцийн нэгдсэн сан програм (hr.hdc.gov.mn)  дээр мэдээллээ дутуу оруулсан бол “миний мэдээлэл” хэсгийг үнэн зөв гүйцэд бөглөнө үү.

СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГА СОНГУУЛАХ ХУВААРЬ

Байршил:  ЭМХТ-ийн төвийн 2-р байр

Огноо: 2022 оны 09-р сарын 30-ны өдөр