Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЭМХТ-ӨӨР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

2022/09/26

Та бүхэн манай байгууллагын талаарх сэтгэл ханамжийн судалгаанд энд дарж хамрагдана уу.