Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН 2022-2023 ОНЫ ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭГЧИЙН АНХААРАЛД

2022/09/19