Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

9 САРЫН 17 "ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР"

2022/09/12

2019 оны 5 дугаар сард Женев хотод болсон Дэлхийн эрүүл мэндийн 72 дугаар чуулганаар “Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын талаарх Дэлхий нийтийг хамарсан арга хэмжээ авах тухай” WHA 72.6 тогтоолыг баталж, жил бүрийн 9 дүгээр сарын 17-ныг тэмдэглэлт өдөр болгохоор тогтсон.

ДЭМБ-ын судалгаагаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний нийт урьдчилан сэргийлэх боломжтой тохиолдлын 50%-ийг эмийн хэрэглээтэй холбоотой тохиолдол эзэлж байгаа бөгөөд зохисгүй эмийн хэрэглээ нь дэлхийн хэмжээнд эрүүл мэндийн салбарын урьдчилан сэргийлэх боломжтой тохиолдлуудын тэргүүлэх шалтгааны нэг болоод байна. Иймд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас энэ жилийн “Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал”-ын дэлхийн өдрийг “Эмийн хэрэглээний аюулгүй байдал-Эмийг зөв хэрэглэе”  уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болсон.

1. Эмийг зөв хэрэглэх 5 алхам - 1

2. Эмийг зөв хэрэглэх 5 алхам - 2

3. Эмийг зөв хэрэглэх 5 алхам /брошур/ - 1

4. Эмийг зөв хэрэглэх 5 алхам / брошур/ - 2

5. Эмийг зөв хэрэглэх 5 алхам /гарын авлага/