Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн 17 дах удаагийн хурал боллоо

2022/09/02

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх зөвлөлийн ээлжит 17 дугаар хурал хуралдлаа.  Уг хурлаар нийт 17 /ӨЭМТ-1, СЭМТ-15, ХХЭМБ-1 /  эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Магадлан итгэмжлэлийг 4 жилээр гурван ЭМБ, 3 жилээр зургаан ЭМБ, 2 жилээр долоон эрүүл мэндийн байгууллагад магадлан итгэмжлэл олгосон байна.

Магадлан итгэмжлэгдсэн доорх байгууллагууд ЭМС-ын 2017 оны “Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай” А/503 тоот тушаалын 4.3-д тусгагдсан Магадлан итгэмжлэлийн дараах үе шатыг хангаж ажиллана уу. 

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГИЙН НЭРС

Ховд аймаг, Баатархайрхан өрхийн эрүүл мэндийн төв

Дундговь аймаг, Гурван сайхан сумын эрүүл мэндийн төв

Дундговь аймаг, Говь-угтаал сумын эрүүл мэндийн төв

Өмнөговь аймаг, Номгон сумын эрүүл мэндийн төв

Өмнөговь аймаг, Мандал овоо сумын эрүүл мэндийн төв

Өмнөговь аймаг, Цогтцэций сумын эрүүл мэндийн төв

Өмнөговь аймаг, Ноён сумын эрүүл мэндийн төв

Сүхбаатар аймаг, Баяндэлгэр сумын эрүүл мэндийн төв

Увс аймаг, Бөхмөрөн сумын эрүүл мэндийн төв

Увс аймаг, Зүүнхангай сумын эрүүл мэндийн төв

Увс аймаг, Өмнөговь сумын эрүүл мэндийн төв

Увс аймаг, Хяргас сумын эрүүл мэндийн төв

Увс аймаг, Эбажи ХХК-ийн Эбажи эмнэлэг

Хөвсгөл аймаг, Алаг-эрдэнэ сумын эрүүл мэндийн төв

Хөвсгөл аймаг, Төмөрбулаг сумын эрүүл мэндийн төв

Хөвсгөл аймаг, Ханх сумын эрүүл мэндийн төв