Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 5 сар
251,131
Халдварт бус өвчин 5 сар
1,268,239

АНАГААХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТ АВЛАА.

2022/06/21


2021-2022 оны хичээлийн жилд Анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль төгсөгчдөөс авах мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтыг энэ сарын 17-ны өдөр 4 ээлжээр цахим хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Энэ онд нийт 14 их, дээд сургуулийг 3600 төгсөгч 11 мэргэжлийн чиглэлээр төгсөж, 3262 нь лицензийн шалгалт өгсөнөөс 77.3 хувь нь тэнцэж мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авах боломжтой боллоо.

Төгсөгчдийн дүн болон Давтан шалгалтын хувиарыг тухай бүрд нь төвийн цахим хуудсан байршуулан нийтэд мэдээлж ажиллаа.