Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Настан судлалын сургалтын чиглэлээр хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа

2022/05/27

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс Эрүүл мэндийн яам, Геронтологийн үндэсний төвтэй настан судлалын мэргэшсэн эмчийн тоог нэмэгдүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа.

Уулзалтад ЭМЯ-ны ТЗУГ-ын мэргэжилтэн, ЭМЯ-ны дэргэдэх Арьс судлал, Дотрын анагаах судлал, Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал, Нүд судлал, Чих хамар хоолой судлал, Урологи, андрологи судлал, Ерөнхий мэргэшил судлалын мэргэжлийн салбар зөвлөлийн төлөөлөл, Геронтологийн үндэсний төвийн удирдлагын баг, ЭМХТ-ийн ХНХА-ны дарга, мэргэжилтэн зэрэг 22 хүн оролцлоо.

Уулзалтаар настан судлалын чиглэлээр төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцах боломжтой мэргэжил, мэргэшлийг нэмэгдүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад настан судлалын суурь мэдлэгийг тусгах, хүний нөөцийг чадавхижуулах зэрэг асуудлыг хэлэлцэж, холбогдох саналыг ЭМЯ-нд хүргүүлэхээр боллоо.