Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 5 сар
251,131
Халдварт бус өвчин 5 сар
1,268,239

"Эрүүл мэндийн судалгааны түүвэр, статистик шинжилгээ" сэдэвт сургалт зохион байгуулж байна

2022/05/16

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн албан хаагчдын эрдэм шинжилгээний бүтээл, эрүүл мэндийн судалгаа хийх мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, арга зүйгээр хангах зорилгоор "Эрүүл мэндийн судалгааны түүвэр, статистик шинжилгээ" сэдэвт сургалтыг Эрүүл мэндийн эдийн засаг, бодлогын судалгааны албанаас зохион байгуулж байна.