Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

2022-2023 ОНЫ СУВИЛАХУЙ ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ төгсөлтийн дараах сургалтын НЭМЭЛТ БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2022/03/28

Бүртгэх хугацаа: 2022 оны 3 дугаар сарын 28 – 30

Бүртгэх хэлбэр:  https://hr.hdc.gov.mn/login цахим хаягаар бүртгэнэ. /Бүртгүүлэх зааврыг “Заавар харах” хэсгээс, нэвтэрч орсон тохиолдолд “Тусламж” хэсгээс харна уу/

Сургалт эхлэх хугацаа: 2022 оны 4 дүгээр сарын 1

Жич: Сургалтад бүртгэгдсэн эмнэлгийн мэргэжилтний хуваарийг 3 дугаар сарын 31-ны өдөр http://hdc.gov.mn/ цахим хаягт байршуулах бөгөөд 3 дугаар сарын 31-ны өдөр хуваарилагдсан сургалт эрхлэх байгууллагын сургалтын албанд бүртгүүлж сургалтад хамрагдана.

2022-2023 ОНЫ СУВИЛАХУЙ, ЭХ БАРИХУЙ, ДҮРС ОНОШИЛГОО БА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЛАБОРАТОРИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, СЭРГЭЭН  ЗАСЛЫН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Суралцах мэргэжлийн чиглэл

Төрөлжсөн мэргэшлээр элсэн  суралцах боломжтой мэргэжил

Хугацаа

Сургалтын төлбөр

Нэг. Сувилахуй зүйч

 1. 1.

Арьсны сувилахуй

Дипломын болон бакалаврын боловсролтой сувилагч

3 сар

192.000

 1. 2.

Гэмтэл согогийн сувилахуй 

3 сар

192.000

 1. 3.

Дархлаажуулалтын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 4.

Мэдрэлийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 5.

Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 6.

Мэс заслын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 7.

Нүдний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 8.

Нүүр амны сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 9.

Нярайн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 10.

Өрхийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 11.

Сэргээн засахын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 12.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй

4 сар

256.000

 1. 13.

Халдварт өвчний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 14.

Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 15.

Хүүхдийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 16.

Хавдрын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 17.

Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 

3 сар

192.000

 1. 18.

Эрчимт эмчилгээний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 19.

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

3 сар

192.000

Хоёр. Монголын уламжлалт анагаах ухаан

 1. 20.

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотрын сувилахуй

Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч

3 сар

192.000

Гурав. Лабораторийн техникчийн сургалт

 1. 21.

Бичил амь судлал

Лабораторийн техникч/лаборант

3 сар

192.000

 1. 22.

Дархлаа судлал

3 сар

192.000

 1. 23.

Клиник биохими судлал

3 сар

192.000

 1. 24.

Серологи судлал

3 сар

192.000

 1. 25.

Эд судлал

3 сар

192.000

Дөрөв. Дүрс оношилгоо ба эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн технологи, засвар үйлчилгээ мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл

 1. 26.

Ангиограф судлал

Дүрс оношилгооны техникч

3 сар

192.000

 1. 27.

Диализын тоног төхөөрөмж судлал

3 сар

192.000

 1. 28.

Компьютер томограф/рентген туяа судлал

3 сар

192.000

 1. 29.

Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

3 сар

192.000

Тав. Бусад

 1. 30.

Ариутгал судлал

Сувилагч, бага эмч, туслах сувилагч

3 сар

192.000

 1. 31.

Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл

Сувилагч, бага эмч, эх баригч, уламжлалтын сувилагч

3 сар

192.000

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх  сургалтын чиглэл

Элсэгч

Сургалтын хугацаа

Сургалтын төлбөр

 1. 1.

Гемодиализ сувилахуй

Дипломын болон бакалаврын боловсролтой сувилагч

2,5 сар

160.000

 1. 2.

Настны сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 3.

Оношилгооны дурангийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 4.

Цус цусан бүтээгдэхүүний технологич

3 сар

192.000

 1. 5.

Жирэмсний хяналт 

Хүний бага эмч

2 сар

128.000

 1. 6.

Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг 

2 сар

128.000

 1. 7.

Яаралтай тусламж

2 сар

128.000

 1. 8.

Осол гэмтлийн анхан шатны тусламж

2 сар

128.000

 1. 9.

Эх баригчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Эх баригч

1 сар

64.000

 1. 10.

Донтох эмгэгийн сувилахуй

ТУХАЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ ТӨГССӨН, ТУХАЙН МЭРГЭЖЛЭЭР НЭГ БУЮУ ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ЖИЛ АЖИЛЛАСАН СУВИЛАГЧ, БУСАД МЭРГЭЖИЛТЭН

1 сар

64.000

 1. 11.

Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 

1 сар

64.000

 1. 12.

Мэс заслын сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 13.

Нярайн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 14.

Хүүхдийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 15.

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

1 сар

64.000

 1. 16.

Эрчимт эмчилгээний сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 17.

Клиник биохими судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 18.

Бичил амь судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 19.

Бүртгэл мэдээллийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000