Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

2022-2023 ОНЫ ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШИЛ БОЛОН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

2022/03/21

Бүртгэх хугацаа: 2022 оны 3 дугаар сарын 21-27

Бүртгэх хэлбэр:  https://hr.hdc.gov.mn/login цахим хаягаар бүртгэнэ. /Бүртгүүлэх зааврыг “Заавар харах” хэсгээс, нэвтэрч орсон тохиолдолд “Тусламж” хэсгээс харна уу/

Сургалт эхлэх хугацаа: 2022 оны 4 дүгээр сарын 01

Жич: 1. Сургалтад бүртгэгдсэн эмнэлгийн мэргэжилтний нэрс, сургалт эрхлэх байгууллагын хуваарийг 03 дугаар сарын 30-ний өдөр http://hdc.gov.mn/ цахим хаягт байршуулна.

2.  Сургалтын төлбөрийн хэмжээ нь ЭМСС, СС-ын хамтарсан 2015 оны 97/56 дугаар тушаалаар батлагдсан зардлын жишгийн дагуу 1 багц цагийн төлбөр нь 16000 төгрөг.

ИХ ЭМЧ, ЭМ ЗҮЙЧИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН

СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгч их эмчид тавигдах шаардлага:

 1. 1. Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр үндсэн мэргэшлийн сургалтад суралцсан байх;
 2. 2. Тухайн мэргэшлийн чиглэлээр 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх;
 3. 3. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн зөвшөөрөлтөй.
 4. 4. Анагаах ухаан, эрүүл мэндийн бусад чиглэлээр мэргэшүүлэх болон магистр, докторын сургалтанд давхар элсээгүй байх;

Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл

Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/ мэргэшил

Хугацаа

Багц цаг

СЭБ

Нэг. Анатомийн эмгэг судлал

 1. 1.

Эсийн эмгэг судлал

Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭСҮТ

 1. 2.

Хүүхдийн эмгэг судлал

Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭСҮТ

Хоёр. Гэмтэл согог судлал

 1. 3.

Гар сарвууны нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

- Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

- Нөхөн сэргээх мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ГССҮТ

 1. 4.

Яс, үений мэс засал судлал

- Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ГССҮТ

 1. 5.

Нурууны мэс засал судлал

- Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

- Мэдрэлийн мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ГССҮТ

 1. 6.

Түлэнхийн нөхөн сэргээх мэс засал судлал

- Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

- Нөхөн сэргээх мэс заслаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ГССҮТ

 1. 7.

Цээж, хэвлийн гэмтлийн мэс засал судлал

- Гэмтэл согог судлал

- Мэс засал судлал

6 сар

24

ГССҮТ

 1. 8.

Хүүхдийн гэмтэл согог судлал

- Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ГССҮТ

 1. 9.

Гавал тархины гэмтлийн мэс засал судлал

- Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Мэдрэлийн мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ГССҮТ

Гурав. Дотрын анагаах судлал

 1. 10.

Бөөр судлал

Дотрын анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

УНТЭ УХТЭ УГТЭ

 1. 11.

Дотоод шүүрэл судлал

Дотрын анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

УНТЭ

 1. 12.

Зүрх судлал

Дотрын анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

УНТЭ УГТЭ

 1. 13.

Настан судлал

- Дотрын анагаах судлал

- Ерөнхий мэргэшил судлал

- Мэдрэл судлал

- Өрхийн анагаах судлал

- Сэргээн засал судлал

- Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

ГҮТ

 1. 14.

Ревматологи

-Дотрын анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

УНТЭ

 1. 15.

Уушги судлал

-Дотрын анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

УНТЭ УГТЭ

 1. 16.

Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

-Дотрын анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

УНТЭ УГТЭ

 1. 17.

Цус судлал

-Дотрын анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

УНТЭ

 1. 18.

Эмнэл зүйн хордлого судлал

-Дотрын анагаах судлал,

-Арьс судлал,

-Гэмтэл согог судлал,

-Ерөнхий мэргэшил судлал,

-Мэдрэл судлал,

-Мэдээгүйжүүлэг судлал,

-Мэс засал судлал,

-Нүд судлал,

-Өрхийн анагаах ухаан,

-Сүрьеэ судлал,

-Сэтгэц судлал,

-Хавдар судлал,

-Халдварт өвчин судлал,

-Хүүхэд судлал,

-Чих, хамар, хоолой судлал,

-Эмнэл зүйн эмгэг судлал,

-Эрчимт эмчилгээ судлал,

-Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал,

-Яаралтай тусламж судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

Цэргийн төв эмнэлэг

Дөрөв. Дүрс оношилгоо судлал

 1. 19.

Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал

-Дүрс оношилгоо судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

ЭХЭМҮТ

Тав. Мэдрэл судлал

 1. 20.

Хүүхдийн мэдрэл судлал

-Мэдрэл судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

Зургаа. Мэдээгүйжүүлэг судлал

 1. 21.

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

-Мэдээгүйжүүлэг судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

Долоо. Мэс засал судлал

 1. 22.

Бөөрний мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

УНТЭ

 1. 23.

Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

УНТЭ

 1. 24.

Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

УНТЭ

 1. 25.

Хүүхдийн мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

 1. 26.

Хэвлийн мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

УНТЭ

 1. 27.

Цээжний мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

УНТЭ

 1. 28.

Зүрх судасны мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

УГТЭ

 1. 29.

Мэдрэлийн мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

- Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

УГТЭ

 1. 30.

Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд мэс засал судлал

-Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

УНТЭ

 1. 31.

Толгой, хүзүүний мэс засал судлал

-Мэс засал,

-Нүүр амны мэс засал,

-Хүүхдийн нүүр ам судлал,

-Чих, хамар, хоолой судлал.

Гэмтэл согог судлал,

Нөхөн сэргээх мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

ХСҮТ

Найм. Нүд судлал

 1. 32.

Хүүхдийн нүд судлал

-Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

Ес. Сэтгэц судлал

 1. 33.

Донтолт судлал

Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

СЭМҮТ

 1. 34.

Сэтгэл засал судлал

Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

СЭМҮТ

 1. 35.

Шүүхийн сэтгэц судлал

Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

СЭМҮТ

 1. 36.

Эмнэл зүйн сэтгэл зүй

Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

СЭМҮТ

 1. 37.

Хүүхэд өсвөр үеийн сэтгэц судлал

Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

СЭМҮТ

Арав. Хавдар судлал

 1. 38.

Хавдрын хими эмчилгээ судлал

-Хавдар судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ХСҮТ

 1. 39.

Хавдрын туяа эмчилгээ судлал

-Хавдар судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ХСҮТ

Арван нэг. Халдварт өвчин судлал

 1. 40.

Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/дархлалын олдмол хомсдол судлал

-Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эм

6 сар

24

ХӨСҮТ

 1. 41.

Халдварт өвчний эпидемиологи

-Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ХӨСҮТ

Арван хоёр. Хүүхэд судлал

 1. 42.

Нярай, перинаталь судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

 1. 43.

Хүүхдийн бөөр судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

 1. 44.

Хүүхдийн зүрх судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

 1. 45.

Хүүхдийн уушги судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

 1. 46.

Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

 1. 47.

Хүүхдийн ревматологи

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

 1. 48.

Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

 1. 49.

Хүүхдийн цус, хавдар судлал

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

 1. 50.

Өсвөр үе судлал

-Хүүхэд судлал

-Дотрын анагаах судлал

-Өрхийн анагаах судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

1 жил

48

ЭХЭМҮТ

Арван гурав. Чих, хамар, хоолой судлал

 1. 51.

Хүүхдийн чих, хамар, хоолой судлал

Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

Арван дөрөв. Эмнэл зүйн эмгэг судлал

 1. 52.

Эмнэл зүйн цус судлал

-Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Бусад чиглэлээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЦССҮТ

Арван тав. Эрчимт  эмчилгээ судлал

 1. 53.

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал

-Эрчимт эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

Арван зургаа. Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

 1. 54.

Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал

-Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ Өргөө

 1. 55.

Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал

-Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

8 сар

32

ХСҮТ

Арван долоо. Яаралтай тусламж судлал.

 1. 56.

Хүүхдийн яаралтай тусламж судлал

-Яаралтай тусламж судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

6 сар

24

ЭХЭМҮТ

Арван найм. Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи

 1. 57.

Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи

-Био-анагаахын мэргэжилтэн

6 сар

24

ЦССҮТ

 1. 58.

Эм зүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент

-Эм зүйч

6 сар

24

ЭЗШУИС

Хорь. Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

 1. 59.

Орчны эрүүл мэнд судлал

- Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

- Бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн /шалгуур хангавал/

6 сар

24

НЭМҮТ

ИХ ЭМЧ, ЭМ ЗҮЙЧИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад элсэгч их эмчид тавигдах шаардлага:

1.      Тухайн мэргэжлийн диплом эсхүл мэргэшлийн үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй байх;

2.         Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 5 жилийн зөвшөөрөлтөй байх /мэргэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шаардагдах мэргэжилд хамаарна.

Сургалтын чиглэл

Сургалтын хугацаа

Сургалтын багц цаг

Тухайн сургалтанд суралцах боломжтой мэргэжил, мэргэшил

Сургалт эрхлэх байгууллага

1

Гемодиалез судлал

4 сар

16

Дотрын эмч, Мэдээгүйжүүлгийн эмч, Эрчимт эмчилгээний эмч

УНТЭ

2

Дурангийн онош зүй

3 сар

12

Мэс заслын эмч, Дотрын эмч 

УНТЭ

6 сар

24

Дотрын эмч

3

Сонсгол судлал

45 хоног

6

Чих хамар хоолойн эмч

УНТЭ

4

Мэдээгүйжүүлэг судлал

3 сар

12

Мэдээгүйжүүлгийн эмч

УНТЭ

5

Эрчимт эмчилгээ судлал

3 сар

12

Эрчимт эмчилгээний эмч

УНТЭ

6

Нүүр амны мэс засал

3 сар

12

Нүүр амны мэс заслын эмч

УНТЭ

7

Эмэгтэйчүүдийн бөөр, шээсний замын мэс засал судлал

3 сар

12

Бөөрний мэс заслын эмч

УНТЭ

8

Бөөрний дурангийн мэс засал судлал

2 сар

8

Бөөрний мэс заслын эмч

УНТЭ

9

Элэг шилжүүлэн суулгасаны дараах хяналт

3 сар

12

Дотрын эмч, Хоол боловсруулах тогтолцоо судлалын эмч

УНТЭ

10

Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал судлал

3 сар

12

Мэс заслын эмч

УНТЭ

УХТЭ

11

Яаралтай тусламж судлал

5 сар

20

Хүний их эмч, УАУ-ны их эмч

УНТЭ

УХТЭ

12

Зүрхний хэт авиа оношилгоо судлал

5 сар

20

Зүрх судлалын эмч

УНТЭ

3 сар

12

УГТЭ

13

Тархи судасны хэт авиан доплерографи

5 сар

20

Мэдрэл судлалын эмч

УГТЭ

14

Хэвлийн хөндийн хэт авиа оношилгоо судлал

3 сар

12

Хүний их эмч

УНТЭ

УГТЭ

МХАОН

15

Компьютер томограф/ соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

5 сар

20

Дүрс оношилгоо судлалын  эмч

УГТЭ

УНТЭ

16

Тархины харвалтын сэргээн засах эмчилгээ

1 сар

4

Сэргээн засал судлалын эмч

УГТЭ

17

Зүрхний шигдээсийн сэргээн засах эмчилгээ

1 сар

4

Сэргээн засал судлалын эмч

УГТЭ

18

Нярай перинаталь судлал

1 сар

4

Нярай, перинаталь судлалын эмч

ЭХЭМҮТ

3 сар

12

19

Хүүхэд судлал

1 сар

4

Хүүхэд судлалын эмч

ЭХЭМҮТ

3 сар

12

20

Хүүхдийн зүрх судлал

3 сар

12

Хүүхдийн зүрхний эмч

ЭХЭМҮТ

21

Хүүхдийн уушги судлал

3 сар

12

Хүүхдийн уушгины эмч

ЭХЭМҮТ

22

Хүүхдийн бөөр судлал

3 сар

12

Хүүхдийн бөөрний эмч

ЭХЭМҮТ

23

Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

3 сар

12

Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлалын эмч

ЭХЭМҮТ

24

Хүүхдийн цус, хавдар судлал

3 сар

12

Хүүхдийн цус, хавдрын эмч

ЭХЭМҮТ

25

Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал

3 сар

12

Хүүхдийн дотоод шүүрлийн эмч

ЭХЭМҮТ

26

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

3 сар

12

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлгийн эмч

ЭХЭМҮТ

27

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал

3 сар

12

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний эмч

ЭХЭМҮТ

28

Хүүхдийн мэдрэл судлал

3 сар

12

Хүүхдийн мэдрэлийн эмч

ЭХЭМҮТ

29

Хүүхдийн мэс засал судлал

3 сар

12

Хүүхдийн мэс заслын эмч

ЭХЭМҮТ

30

Хүүхдийн нүд судлал

3 сар

12

Хүүхдийн нүдний эмч

ЭХЭМҮТ

31

Хүүхдийн чих хамар хоолой судлал

3 сар

12

Хүүхдийн чих хамар хоолойн эмч

ЭХЭМҮТ

32

Хүүхдийн сэргээн засал судлал

3 сар

12

Хүүхдийн сэргээн заслын эмч

ЭХЭМҮТ

33

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

3 сар

12

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч

ЭХЭМҮТ

34

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эрчимт эмчилгээ судлал

3 сар

12

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч

ЭХЭМҮТ

35

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

3 сар

12

Мэдээгүйжүүлэг судлалын эмч

ЭХЭМҮТ

36

Эх барих эмэгтэйчүүд судлалын өрх, сумын эмч нарын сургалт

1 сар

4

Хүний их эмч, Ерөнхий мэргэшлийн эмч

ЭХЭМҮТ

37

Хүүхэд судлалын өрх, сумын эмч нарын сургалт

1 сар

4

Хүний их эмч, Ерөнхий мэргэшлийн эмч

ЭХЭМҮТ

38

Хүүхдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж

3 сар

12

Нярайн эмч, Эрчимт эмчилгээний эмч, Хүүхдийн эмч

ЭХЭМҮТ

39

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо судлал

3 сар

12

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, Дүрс оношилгооны эмч

ЭХЭМҮТ

Амгалан

Өргөө

40

Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал

3 сар

12

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

Амгалан амаржих

Өргөө амаржих

41

Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал

3 сар

12

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч

ЭХЭМҮТ

42

Хөх, улаан хоолойн хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

43

Ходоод нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

44

Элэг цөсний хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

45

Нойр булчирхайн хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

46

Уушиг, голтын хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

47

Бүдүүн шулуун гэдэсний хавдрын мэс засал судлал

5 сар

20

Мэс заслын эмч

ХСҮТ

48

Хавдрын хөнгөвчлөх эмчилгээ

5 сар

20

Хүний их эмч, Хавдрын эмч

ХСҮТ

49

Эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс засал

3 сар

12

Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, Эмэгтэйчүүдийн хавдрын эмч 

ХСҮТ

50

Умайн хүзүүний эс зүй

3 сар

12

Хүний их эмч, Эс судлаач /Биоанагаахын мэргэжилтэн/

ХСҮТ

51

Халдварт өвчин судлал

3 сар

12

Халдвартын эмч

ХӨСҮТ

52

Сүрьеэ судлал

3 сар

12

Халдвартын эмч

ХӨСҮТ

53

Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны эмгэг судлал

1 сар

4

Анатомийн эмгэг судлалын эмч

ЭСҮТ

54

Зүү эмчилгээ судлал

3 сар

12

Зүү эмчилгээний эмч

УАУТХ

2022-2023 ОНЫ СУВИЛАХУЙ, ЭХ БАРИХУЙ, ДҮРС ОНОШИЛГОО БА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЛАБОРАТОРИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, СЭРГЭЭН  ЗАСЛЫН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Суралцах мэргэжлийн чиглэл

Төрөлжсөн мэргэшлээр элсэн  суралцах боломжтой мэргэжил

Хугацаа

Сургалтын төлбөр

Нэг. Сувилахуй зүйч

 1. 1.

Арьсны сувилахуй

Дипломын болон бакалаврын боловсролтой сувилагч

3 сар

192.000

 1. 2.

Гэмтэл согогийн сувилахуй 

3 сар

192.000

 1. 3.

Дархлаажуулалтын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 4.

Мэдрэлийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 5.

Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 6.

Мэс заслын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 7.

Нүдний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 8.

Нүүр амны сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 9.

Нярайн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 10.

Өрхийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 11.

Сэргээн засахын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 12.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй

4 сар

256.000

 1. 13.

Халдварт өвчний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 14.

Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 15.

Хүүхдийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 16.

Хавдрын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 17.

Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 

3 сар

192.000

 1. 18.

Эрчимт эмчилгээний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 19.

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

3 сар

192.000

Хоёр. Монголын уламжлалт анагаах ухаан

 1. 20.

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотрын сувилахуй

Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч

3 сар

192.000

Гурав. Лабораторийн техникчийн сургалт

 1. 21.

Бичил амь судлал

Лабораторийн техникч/лаборант

3 сар

192.000

 1. 22.

Дархлаа судлал

3 сар

192.000

 1. 23.

Клиник биохими судлал

3 сар

192.000

 1. 24.

Серологи судлал

3 сар

192.000

 1. 25.

Эд судлал

3 сар

192.000

Дөрөв. Дүрс оношилгоо ба эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн технологи, засвар үйлчилгээ мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл

 1. 26.

Ангиограф судлал

Дүрс оношилгооны техникч

3 сар

192.000

 1. 27.

Диализын тоног төхөөрөмж судлал

3 сар

192.000

 1. 28.

Компьютер томограф/рентген туяа судлал

3 сар

192.000

 1. 29.

Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

3 сар

192.000

Тав. Бусад

 1. 30.

Ариутгал судлал

Сувилагч, бага эмч, туслах сувилагч

3 сар

192.000

 1. 31.

Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээлэл

Сувилагч, бага эмч, эх баригч, уламжлалтын сувилагч

3 сар

192.000

2022-2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх  сургалтын чиглэл

Элсэгч

Сургалтын хугацаа

Сургалтын төлбөр

 1. 1.

Гемодиализ сувилахуй

Дипломын болон бакалаврын боловсролтой сувилагч

2,5 сар

160.000

 1. 2.

Настны сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 3.

Оношилгооны дурангийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 4.

Цус цусан бүтээгдэхүүний технологич

3 сар

192.000

 1. 5.

Жирэмсний хяналт 

Хүний бага эмч

2 сар

128.000

 1. 6.

Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг 

2 сар

128.000

 1. 7.

Яаралтай тусламж

2 сар

128.000

 1. 8.

Осол гэмтлийн анхан шатны тусламж

2 сар

128.000

 1. 9.

Эх баригчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Эх баригч

1 сар

64.000

 1. 10.

Донтох эмгэгийн сувилахуй

Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад суралцаж төгссөн, тухайн мэргэжлийн чиглэлээр 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан сувилагч, тусгай мэргэжилтэн

1 сар

64.000

 1. 11.

Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 

1 сар

64.000

 1. 12.

Мэс заслын сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 13.

Нярайн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 14.

Хүүхдийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 15.

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

1 сар

64.000

 1. 16.

Эрчимт эмчилгээний сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 17.

Клиник биохими судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 18.

Бичил амь судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 19.

Бүртгэл мэдээллийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000