Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

“Сувилахуйн сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг зохион байгууллаа

2021/11/26

Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв хамтран “Сувилахуйн сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-25-ны өдрүүдэд Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

2015 оноос Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA)- тай хамтран “Эмнэлзүйн сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг зохион байгуулж ирсэн бөгөөд 2019 оноос “Сувилахуйн сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг зохион байгуулж эхэлсэн.

Монгол улсад 113 “Сувилахуйн сургагч багш” бэлтгэсэн бөгөөд энэ удаагийн сургалтад 18 эрүүл мэндийн байгууллагын 46 сувилагч амжилттай суралцаж төгслөө.