Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

“Сувилахуйн сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг зохион байгууллаа

2021/11/26

Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв хамтран “Сувилахуйн сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-25-ны өдрүүдэд Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн сургалтын танхимд зохион байгууллаа.

2015 оноос Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA)- тай хамтран “Эмнэлзүйн сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг зохион байгуулж ирсэн бөгөөд 2019 оноос “Сувилахуйн сургагч багш бэлтгэх сургалт”-ыг зохион байгуулж эхэлсэн.

Монгол улсад 113 “Сувилахуйн сургагч багш” бэлтгэсэн бөгөөд энэ удаагийн сургалтад 18 эрүүл мэндийн байгууллагын 46 сувилагч амжилттай суралцаж төгслөө.