Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 4 сар
245,074
Халдварт бус өвчин 4 сар
1,005,357

МЭДЭГДЭЛ

2021/09/30

Үндсэн мэргэшлийн элсэлтийн шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлт гаргасан эмч нар 2021 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14:30 цагт Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2 дугаар байрны 410, 210 тоотод ирнэ үү.      
Хүн тус бүртэй уулзаж санал, хүсэлтийг хүлээн авна.

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

2021.09.30