Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

Сургалтын зар

2021/09/02

Сургалтын зар

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын үеийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж , үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх мөн 119 нэгдсэн лавлах төвийн эмч операторыг мэргэжил арга зүйгээр хангах зорилгоор “Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын ерөнхий ойлголт, халдвар тараах нууц хугацаа”, “Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын хамгааллын дэглэм хяналт сэргийлэлт, хамгаалах хэрэгсэл” сэдэвт сургалт 2021 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 16:30 минутанд цахимаар зохион байгуулна. Сургалтыг ХӨСҮТ-ийн тархвар судлаач М.Цолмон, ХӨСҮТ-ийн ЭСХАХ нэгжийн дарга Н.Сувдмаа нар удирдана. Холбогдох мэргэжилтнүүдийг хамрагдахыг урьж байна.

ZOOM ID: 810 680 5569

PASS: 0309