Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

ЗАРЛАЛ

2021/08/31

2021-2022 оны хичээлийн жилд ДОТРЫН АНАГААХ СУДЛАЛ, ЭМНЭЛ ЗҮЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛ, ЭРЧИМТ ЭМЧИЛГЭЭ СУДЛАЛ, ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ СУДЛАЛЫН үндсэн мэргэшлийн чиглэлээр шалгалт өгсөн элсэгчдийн анхааралд

“Эрүүл мэндийн ажилтны 2021-2022 оны төгсөлтийн дараах сургалтын чиглэл, хяналтын тоо батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/191 дүгээр тушаалаар батлагдсан Дотрын анагаах судлал, Эрчимт эмчилгээ судлал, Эмнэл зүйн эмгэг судлал, Яаралтай тусламж судлалын үндсэн мэргэшлийн чиглэлээр 2021- 2022 оны хичээлийн жилд  суралцуулах  хяналтын тоог байршууллаа.

Үндсэн мэргэшлийн чиглэл

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/191 тушаалаар батлагдсан хяналтын тоо

Нийт

Төрийн сан

Хувийн зардал

1

Дотрын анагаах судлал

90

54

36

2

Эрчимт эмчилгээ судлал

15

14

1

3

Эмнэл зүйн эмгэг судлал

12

9

3

4

Яаралтай тусламж судлал

32

32

0