Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.08 сар
30,547
Халдварт бус өвчин 2023.08 сар
2,529,995

ЗАРЛАЛ

2021/09/21

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Бүртгүүлэхээсээ өмнө доорх мэдээллийг заавал уншина уу

ҮНДСЭН МЭРГЭШИЛ (Резидент)-ийн сургалтын элсэлтийн шалгалтад орох эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг 2021.08.19-ны өдрийн 10:00 цагаас эхлэн 2021.09.15-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн www.hdc.gov.mn цахим хаягаар бүртгэнэ.

Шалгалтын хуваарийг 2021.09.17-ны өдөр тус төвийн цахим хуудсанд байршуулна.

   ТӨРӨЛЖСӨН БОЛОН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ сургалтад суралцах эмнэлгийн мэргэжилтний бүртгэлийг  2021 оны 8 дугаар сарын 19- 9 дүгээр сарын 20-ны  өдөр тухайн эрүүл мэндийн байгууллага, аймгийн эрүүл мэндийн газарт бүртгэнэ.

Хөдөлмөр эрхлээгүй болон хувийн хэвшлийн эмнэлгийн мэргэжилтнийг 9 дүгээр сарын 27-28-ны өдөр Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 101 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТГҮЙ.

Сургалт эхлэх хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 1

ЦАХИМААР БҮРТГҮҮЛЭХ:

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн www.hdc.gov.mn цахим хуудсанд хандаж ШАЛГАЛТ гэсэн хэсэг рүү орно. Шалгалтын бүртгэл цэсийг дарж цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах “ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ” гэсэн улаан бичгийг дарж бүртгэлийн хэсэгт холбогдоно.

Бүртгүүлэхдээ шалгалтын төрөл гэсэн цонхноос суралцах чиглэлийг доорх төрлөөс сонгоно.

  Үндсэн мэргэлийн сургалтын  элсэлт (резидент)

Сургалтад бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс:

1. Мэдээллийг Монгол хэл дээр Кирилл үсгээр бичнэ.

2. Элсэгчдийг дээр заасан хугацаанд бүртгэнэ.

3. Бүртгэлийн мэдээллийг үнэн зөв, гүйцэд оруулсан байна.

4. Оруулсан мэдээллээ нягтлан хянаж, бүртгэлийн цонхны доод хэсэгт байрлаж буй SUBMIT товчийг дарж бүртгэлээ дуусгана.

5. Хэрэв та бүртгэлээ зөв хийсэн бол Таны бүртгэл амжилттай болсныг илтгэх “Таны бүртгэл амжилттай боллоо. Баяр хүргэе” гэсэн цонх шинээр гарч ирнэ.

6. Элсэгч нь бүртгэлийн мэдээллийг үнэн зөв оруулсан эсэхийг хариуцах бөгөөд худал мэдээлэл оруулсан тохиолдолд элсүүлэхгүй.

Шалгалтын хуваарь:

Үндсэн мэргэшлийн шалгалтын хуваарийг 2021 оны 9 дүгээр сарын 17 – ны өдөр www.hdc.gov.mn цахим хаягийн ШАЛГАЛТ цэсээр дамжин шалгалтын хуваарь сонголтоор орж танилцана. Элсэгчид хуваарилагдсан танхимд тогтсон цагт хүрэлцэн ирсэн байна.

Элсэлтийн шалгалт:

Та шалгалтад ирэхдээ дараах бичиг баримтыг ЭХ ХУВИАР НЬ бэлдэж ирнэ үү!

· Иргэний үнэмлэх эсвэл лавлагаа

· Сургууль төгссөн диплом /Гадаадын бусад улс оронд төгссөн бол орчуулгын хамт/

· Шалгалтын төлбөр төлсөн баримт

1. Шалгалтын төлбөр 10,000 төгрөг

2. Хүлээн авах банк Төрийн сан

3. Хүлээн авах байгууллага Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

4. Зориулалт Шалгалтын төлбөр /Овог, нэр, регистрийн дугаар/

5. Дансны дугаар 100900020020

Шалгалтын дүнг шалгалтын www.hdc.gov.mn цахим хуудсанд байршуулна.

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД ТЭНЦСЭН ТОХИОЛДОЛД

ДООРХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ:

Үндсэн мэргэшлийн сургалтад элсэгчийн бүрдүүлэх материал:

1. Суралцахыг хүссэн өргөдөл

2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

3. Анагаах ухаан, Уламжлалт анагаах ухаан, Нүүр амны чиглэлээр

бакалаврын диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

4. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

/нотариатаар баталгаажуулна/

5. Нийгмийн даатгалын дэвтэр зурагтай, тушаалтай хэсэг.

/нотариатаар баталгаажуулна/

6. Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол хийх гэрээ 3% /загварыг

эндээс татаж авна уу/

ТӨРӨЛЖСӨН БОЛОН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ сургалтад суралцах эмнэлгийн мэргэжилтний бүрдүүлэх материал

1. Суралцахыг хүссэн өргөдөл

2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

3. Анагаах ухааны боловсрол олгох зөвшөөрөл бүхий их дээд, сургууль

коллеж төгссөн диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

4. Үндсэн мэргэшлийн үнэмлэх /нотариатаар баталгаажуулна/  

(сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд хамаарахгүй)

5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

/нотариатаар баталгаажуулна/

6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр зурагтай, тушаалтай хэсэг.

     /нотариатаар баталгаажуулна/

7. Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол гурвалсан гэрээ 3%

      /загварыг эндээс татаж авна уу/

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад элсэгчийн бүрдүүлэх материал:

1. Суралцахыг хүссэн өргөдөл

2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

3. Анагаах ухааны боловсрол олгох зөвшөөрөл бүхий их дээд, сургууль

     коллеж төгссөн диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

4. Үндсэн мэргэшлийн мэргэшлийн үнэмлэх /нотариатаар/ (сувилагч,

     тусгай мэргэжилтнүүдэд хамаарахгүй)

5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

     /нотариатаар баталгаажуулна/

6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр зурагтай, тушаалтай хэсэг. /нотариатаар

     баталгаажуулна/

7. Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол гурвалсан гэрээ 3%

     /загварыг эндээс татаж авна уу/

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛБА

Утас: 9313-1767

 1. 1. Шаардлагатай мэдээллийг кирил үсгээр үнэн зөв оруулна.
 2. 2. Мэргэжил хэсэг дээр үндсэн мэргэшлийг сонгож суралцах мэргэшлийн чиглэл дээр одоо суралцах төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэлийг сонгоно.
 3. 3. Мэдээллийг үнэн зөв оруулсны дараа хүсэлт илгээх товчийг дарна .

2021-2022 оны хичээлийн жилд эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах ҮНДСЭН (Резидент) мэргэшлээр суралцуулах мэргэшлийн чиглэл

Үндсэн мэргэшлийн чиглэл

Тухайн мэргэшлээр элсэн сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил

Нэг. Нүүр ам судлал

 1. 1.

Нүүр амны мэс засал судлал

Шүдний их эмч

 1. 2.

Хүүхдийн нүүр ам судлал

Шүдний их эмч

Хоёр. Анагаах ухаан

 1. 3.

Анатомийн эмгэг судлал

Хүний их эмч

 1. 4.

Арьс судлал

Хүний их эмч

 1. 5.

Гэмтэл согог судлал

Хүний их эмч

 1. 6.

Дотрын анагаах судлал

Хүний их эмч

 1. 7.

Дүрс оношлогоо судлал

Хүний их эмч

 1. 8.

Ерөнхий мэргэшил судлал

Хүний их эмч

 1. 9.

Зоонозын өвчин судлал

Хүний их эмч

 1. 10.

Мэдрэл судлал

Хүний их эмч

 1. 11.

Мэдээгүйжүүлэг судлал

Хүний их эмч

 1. 12.

Мэс засал судлал

Хүний их эмч

 1. 13.

Нүд судлал

Хүний их эмч

 1. 14.

Өрхийн анагаах судлал

Хүний их эмч

 1. 15.

Сүрьеэ судлал

Хүний их эмч

 1. 16.

Сэтгэц судлал

Хүний их эмч

 1. 17.

Хавдар судлал

Хүний их эмч

 1. 18.

Халдварт өвчин судлал

Хүний их эмч

 1. 19.

Хүүхэд судлал

Хүний их эмч

 1. 20.

Чих хамар хоолой судлал

Хүний их эмч

 1. 21.

Эмнэл зүйн эмгэг судлал

Хүний их эмч

 1. 22.

Эрчимт эмчилгээ судлал

Хүний их эмч

 1. 23.

Эх барих эмэгтэйчүүд судлал

Хүний их эмч

 1. 24.

Яаралтай тусламж судлал

Хүний их эмч


Сэргээн засал судлал

Хүний их эмч

Гурав. Уламжлалт анагаах ухаан

 1. 26.

Зүү эмчилгээ судлал

Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

 1. 27.

Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

Уламжлалт анагаах ухааны их эмч

2021-2022 оны хичээлийн жилд эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах ТӨРӨЛЖСӨН мэргэшлээр суралцуулах мэргэшлийн чиглэл

Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл

Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил

Нэг. Анатомийн эмгэг судлал

 1. 1.

Эсийн эмгэг судлал

-Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Хоёр. Гэмтэл согог судлал

 1. 2.

Түлэнхий, хөлдөлт судлал

-Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Нөхөн сэргээх мэс заслаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Нүүр амны мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн шүдний их эмч

 1. 3.

Нурууны мэс засал судлал

-Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 4.

Гар сарвууны нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

-Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 5.

Доод мөчний нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

-Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 6.

Үе бүтээх, солих мэс засал судлал

-Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 7.

Хүүхдийн гэмтэл согог судлал

- Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхдийн мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Гурав. Дотрын анагаах судлал

 1. 8.

Бөөр судлал

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 9.

Дотоод шүүрэл судлал

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 10.

Зүрх судлал

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 11.

Настан судлал

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Ерөнхий мэргэшил судлал

-Мэдрэл судлал

-Өрхийн анагаах ухаан судлал

-Сэргээн засал судлал

-Сэтгэц судлал

 1. 12.

Ревматологи

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 13.

Уушиг судлал

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 14.

Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 15.

Цус судлал

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 16.

Эмнэл зүйн хордлого судлал

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Арьс судлал

-Гэмтэл согог судлал

-Ерөнхий мэргэшил судлал

-Мэдрэл судлал

-Мэдээгүйжүүлэг судлал

-Мэс засал судлал

-Нүд судлал

-Өрхийн анагаах ухаан

-Сүрьеэ судлал

-Сэтгэц судлал

-Хавдар судлал

-Халдварт өвчин судлал

-Хүүхэд судлал

-Чих, хамар, хоолой судлал

-Эмнэл зүйн эмгэг судлал

-Эрчимт эмчилгээ судлал

-Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

-Яаралтай тусламж судлал

 1. 17.

Эмнэлзүйн эм судлал

-Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Арьс судлал

-Гэмтэл согог судлал

-Ерөнхий мэргэшил судлал

-Мэдрэл судлал

-Мэдээгүйжүүлэг судлал

-Мэс засал судлал

-Нүд судлал

-Өрхийн анагаах ухаан

-Сүрьеэ судлал

-Сэтгэц судлал

-Хавдар судлал

-Халдварт өвчин судлал

-Хүүхэд судлал

-Чих, хамар, хоолой судлал

-Эрчимт эмчилгээ судлал

-Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

-Яаралтай тусламж судлал

Дөрөв. Дүрс оношилгоо судлал

 1. 18.

Ангиограф судсан дотуурхи эмчилгээ, оношилгоо судлал

-Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Зүрх судлал

-Яаралтай тусламж судлал

 1. 19.

Компьютер томограф соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

-Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 20.

Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал

-Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Тав. Мэдрэл судлал

 1. 21.

Хүүхдийн мэдрэл судлал

-Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Зургаа. Мэдээгүйжүүлэг судлал

 1. 22.

Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

-Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Долоо. Мэс засал судлал

 1. 23.

Бөөрний мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 24.

Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 25.

Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 26.

Хүүхдийн мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 27.

Хэвлийн мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 28.

Цээжний мэс засал судлал

-Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 29.

Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд мэс засал судлал

-Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Найм. Нүд судлал

 1. 30.

Хүүхдийн нүд судлал

-Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Ес. Сэтгэц судлал

 1. 31.

Донтолт судлал

-Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 32.

Сэтгэл засал судлал

-Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 33.

Шүүхийн сэтгэц судлал

-Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 34.

Настны сэтгэц судлал

-Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Арав. Хавдар судлал

 1. 35.

Хавдрын хими эмчилгээ судлал

-Хавдар судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 36.

Хавдрын туяа эмчилгээ судлал

-Хавдар судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Арван нэг. Халдварт өвчин судлал

 1. 37.

Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/дархлалын олдмол хомсдол судлал

-Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эм

Арван хоёр. Хүүхэд судлал

 1. 38.

Нярай, перинаталь судлал

-Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 39.

Хүүхдийн бөөр судлал

-Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 40.

Хүүхдийн зүрх судлал

-Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 41.

Хүүхдийн мэдрэл судлал

-Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 42.

Хүүхдийн уушиг судлал

-Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 43.

Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

-Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 44.

Хүүхдийн ревматологи

-Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 45.

Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал

-Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 46.

Хүүхдийн цус, хавдар судлал

-Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Арван гурав. Чих, хамар, хоолой судлал

 1. 47.

Хүүхдийн чих, хамар, хоолой судлал

-Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Арван дөрөв. Эмнэл зүйн эмгэг судлал

 1. 48.

Эмнэл зүйн бичил амь судлал

-Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 49.

Эмнэл зүйн дархлаа, харшил судлал

-Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Дотор судлал

-Нүд судлал

-Хүүхэд судлал

-Чих, хамар, хоолой судлал

 1. 50.

Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал

-Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Бусад чиглэлээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Арван тав. Эрчимт  эмчилгээ судлал

 1. 51.

Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал

-Эрчимт эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

-Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Арван зургаа. Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

 1. 52.

Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал

-Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 53.

Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал

-Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Арван долоо. Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи

 1. 54.

Анагаахын бичил амь судлал

-Био-анагаахын мэргэжилтэн

 1. 55.

Анагаахын дархлаа, харшил судлал

-Био-анагаахын мэргэжилтэн

 1. 56.

Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи

-Био-анагаахын мэргэжилтэн

Арван найм. Эм зүй

 1. 57.

Эмнэл зүйн эм зүй

-Эм зүйч

Арван ес. Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

 1. 58.

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал

- Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 59.

Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал

- Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

Хорь. Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

 1. 60.

Биостатистик, тархвар зүй

-Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

- Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн

- Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн

-Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

 1. 61.

Орчны эрүүл мэнд судлал

-Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

- Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн

- Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн

2021-2022 ОНЫ СУВИЛАХУЙ, ДҮРС ОНОШИЛГОО БА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЛАБОРАТОРИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, СЭРГЭЭН  ЗАСЛЫН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Суралцах мэргэжлийн чиглэл

Төрөлжсөн мэргэшлээр элсэн  суралцах боломжтой мэргэжил

Хугацаа

Сургалтын төлбөр

Нэг. Сувилахуй зүйч

 1. 1.

Арьсны сувилахуй

Дипломын болон бакалаврын боловсролтой сувилагч

3 сар

192.000

 1. 2.

Гэмтэл согогийн сувилахуй 

3 сар

192.000

 1. 3.

Дархлаажуулалтын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 4.

Мэдрэлийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 5.

Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 6.

Мэс заслын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 7.

Нүдний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 8.

Нүүр амны сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 9.

Нярайн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 10.

Өрхийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 11.

Сэргээн засахын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 12.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй

4 сар

256.000

 1. 13.

Халдварт өвчний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 14.

Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 15.

Хүүхдийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 16.

Цус, хавдрын сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 17.

Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 

3 сар

192.000

 1. 18.

Эрчимт эмчилгээний сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 19.

Яаралтай тусламжийн сувилахуй

3 сар

192.000

Хоёр. Монголын уламжлалт анагаах ухаан

 1. 20.

Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотрын сувилахуй

Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч

3 сар

192.000

Гурав. Лабораторийн техникчийн сургалт

 1. 21.

Бичил амь судлалын техникчийн сургалт

Лабораторийн техникч/лаборант

3 сар

192.000

 1. 22.

Дархлаа судлалын техникчийн сургалт

3 сар

192.000

 1. 23.

Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт

3 сар

192.000

 1. 24.

Серологи судлалын техникчийн сургалт

3 сар

192.000

 1. 25.

Эд судлалын техникчийн сургалт

3 сар

192.000

Дөрөв. Дүрс оношилгоо ба эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн технологи, засвар үйлчилгээ мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл

 1. 26.

Компьютер томограф/рентген  туяаны техникчийн сургалт

Дүрс оношилгооны техникч

3 сар

192.000

 1. 27.

Соронзон давтамжит дүрс оношилгооны техникчийн сургалт

3 сар

192.000

 1. 28.

Гемодиализын техникчийн сургалт

3 сар

192.000

Тав. Бусад

 1. 29.

Ариутгагчийн сургалт

Сувилагч, бага эмч,

3 сар

192.000

 1. 30.

Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт

Сувилагч, бага эмч, эх баригч, уламжлалтын сувилагч

3 сар

192.000

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ИХ ЭМЧ, ЭМЗҮЙЧ НАРЫН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ИХ ЭМЧ, ЭМЗҮЙЧ НАРЫН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

Сургалцах мэргэжлийн чиглэл

Тухайн чиглэлээр сурах хугацаа

 1. 1.

Гемодиалез судлал

4 сар

 1. 2.

Эмэгтэйчүүдийн хэт авиа оношилгоо судлал

3 сар

 1. 3.

Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал

3 сар

 1. 4.

Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал

3 сар

 1. 5.

Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

3 сар

 1. 6.

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эрчимт эмчилгээ судлал

3 сар

 1. 7.

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

3 сар

 1. 8.

Эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс засал

3 сар

 1. 9.

Зүрхний хэт авиа оношилгоо судлал

3 сар

 1. 10.

Зүү эмчилгээ судлал

3 сар

 1. 11.

Хэвлийн хөндийн хэт авиа оношилгоо судлал

3 сар

 1. 12.

Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт

4 сар

 1. 13.

Хүүхэд судлал

1 сар, 3 сар

 1. 14.

Хүүхдийн сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээ судлал

3 сар

 1. 15.

Хүүхдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж, нярай, эрчимт эмчилгээ-мэдээгүйжүүлэг судлал

3 сар

 1. 16.

Нярай судлал

1 сар, 3 сар

 1. 17.

Хөх, улаан хоолойн хавдрын мэс засал судлал

5 сар

 1. 18.

Ходоод нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал

5 сар

 1. 19.

Элэг цөс, нойр булчирхайн хавдрын мэс засал судлал

5 сар

 1. 20.

Уушиг, голтын хавдрын мэс засал судлал

5 сар

 1. 21.

Хавдрын хөнгөвчлөх эмчилгээ

5 сар

 1. 22.

Дурангийн онош зүй

3 сар, 6 сар

 1. 23.

Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал судлал

3 сар

 1. 24.

Чих, хамар хоолойн мэс засал судлал

6 сар

 1. 25.

Сонсгол судлал

45 хоног

 1. 26.

Нүдний мэс засал судлал

3 сар

 1. 27.

Тархины цахилгаан бичлэг

6 сар

 1. 28.

Мэдээгүйжүүлэг судлал

3 сар

 1. 29.

Эрчимт эмчилгээ судлал

3 сар

 1. 30.

Яаралтай тусламж судлал

5 сар

 1. 31.

Халдварт өвчин судлал

3 сар

 1. 32.

Сүрьеэ судлал

3 сар

 1. 33.

Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

1 сар

 1. 34.

Нүүр амны мэс засал

3 сар

 1. 35.

Эмэгтэйчүүдийн бөөр, шээсний замын мэс заслын эмгэг судлал

3 сар

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ


Сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх  сургалтын чиглэл

Элсэгч

Сургалтын хугацаа

Сургалтын төлбөр

 1. 1.

Гемодиализ сувилахуй

Дипломын болон бакалаврын боловсролтой сувилагч

2,5 сар

160.000

 1. 2.

Настны сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 3.

Оношилгооны дурангийн сувилахуй

3 сар

192.000

 1. 4.

Цус цусан бүтээгдэхүүний технологич

3 сар

192.000

 1. 5.

 Жирэмсний хяналт 

Хүний бага эмч

2 сар

128.000

 1. 6.

 Зонхилон тохиолдох хүүхдийн өвчний тусламж үйлчилгээ

2 сар

128.000

 1. 7.

 Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг 

2 сар

128.000

 1. 8.

 Яаралтай тусламж

2 сар

128.000

 1. 9.

 Осол гэмтлийн анхан шатны тусламж

2 сар

128.000

 1. 10.

Эх баригчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Эх баригч

1 сар

64.000

 1. 11.

 Донтох эмгэгийн сувилахуй

ТУХАЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ ТӨГССӨН, ТУХАЙН МЭРГЭЖЛЭЭР НЭГ БУЮУ ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ЖИЛ АЖИЛЛАСАН СУВИЛАГЧ, БУСАД МЭРГЭЖИЛТЭН

1 сар

64.000

 1. 12.

 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 

1 сар

64.000

 1. 13.

 Мэс заслын сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 14.

 Нярайн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 15.

 Хүүхдийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 16.

 Яаралтай тусламжийн сувилахуй

1 сар

64.000

 1. 17.

 Эрчимт эмчилгээний сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 18.

 Клиник биохими судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 19.

 Бичил амь судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000

 1. 20.

 Бүртгэл мэдээллийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1 сар

64.000